в означеннях

Коментарі читачів до статті «ОЧУНЯТИ»

Приклад вживанняMarysja.Ck18, 18 липня 2019 Дякую!

Ще довго не міг очуняти від того, що побачив та пізнав. - Шевчук, Валерій. Картини на провінційному тлі. – К., 2017. – С. 524.

Додання коментаря

  • Зверніть увагу, що ви не авторизувалися. Радимо увійти чи зареєстуватися.
  • Будь ласка, додавайте лише констуктивні, змістовні і ввічливі коментарі. Коментарі можуть розкривати значення слова, показувати приклади його вживання тощо.
  • При копіюванні тексту з інших сайтів, вказуйте джерело.
Ім'я*

Заголовок

Повідомлення*

Про сайт · Покажчик · Навмання · API · © 2018, Webmezha