в означеннях
Тлумачення, значення слова «один»:

ОДИ́Н, одного, чол.; ОДНА́, однієї і одної, жін.; ОДНО і ОДНЕ, одного, сер. (мн. одні, одних), числ. кільк.

1. Назва числа 1 і його цифрового позначення. До одного додати два;
//  Кількість із 1 одиниці. Багато ж тих корінців — страх як багато. Один, два, три... десять, ціла жменя, ціла купа... (Михайло Коцюбинський, I, 1955, 206); В цьому році відділ народної освіти прислав у село завзятого учителя, який недарма отримував щомісяця тридцять фунтів жита, один фунт цукру та дві пачки сірників (Михайло Стельмах, II, 1962, 97); Підкинули іще одно поліно, Воно стріляло, схоплене вогнем (Микола Бажан, Вибр., 1940, 109);
//  у знач. ім. один, одного, чол.; одна, однієї, і одної. жін.; одно і одне, одного, сер.; мн. одні, одних. Окрема істота або предмет із сукупності подібних. Двоє кукало, а одно полетіло (Номис, 1864, № 13788); Послали одного з табору по воду, бо вже пора була і каші варити (Квітка-Основ'яненко, II, 1956, 10).
 Не один — декілька, багато. О. Хведор був веселий, реготун. Не один, повіт знав о. Хведора; його знала навіть уся губернія (Нечуй-Левицький, I, 1956, 116); Старезний самотній прадуб, що шумів віттям не один вік, похилився над Дніпром вже майже без гілля (Олександр Довженко, I, 1958, 388); Ні один — ніхто, ніщо з усіх; жоден. Роман мовчав. Він був тихий на вдачу .. і дуже несміливий: ніколи він не зачіпає ні однієї дівчини ні словами, ні жартами (Нечуй-Левицький, VI, 1966, 304); Росив дощ, і від цього ніч ще гірше темніла.. А в селі ні одного світла (Мирослав Ірчан, II, 1958, 85); Один-два; Один-другий — уживаються при називанні неточної, приблизної кількості; декілька. Все казало, що удар одна-друга негода — і вона, як зламана, зігнеться (Панас Мирний, IV, 1955, 114); Все оце триває недовго, не більше одної-двох хвилин (Леся Українка, II, 1951, 82); Один на один: а) з ким-небудь на самоті, без свідків; віч-на-віч, сам на сам. Так піду я в поля неозорі Із піснями один на один (Андрій Малишко, Запов. джерело, 1959, 71); б) без чиєї-небудь участі, допомоги, без чужого втручання. Ото як зчепляться з Павлом. Один на один. З присутніх навмисне ніхто не встряє, хоч і кипить не один серцем на Павла, — Артем і сам упорається (Андрій Головко, II, 1957, 419).
Одна нога тут, (а) друга там див. нога; Одним вухом чути (слухати і т. ін.) — те саме, що Краєм вуха чути (почути і т. ін.) (див. край 1). [Остюк:] Чув я одним вухом, що і ви у нього коники купували (Олександр Корнійчук, II, 1955, 104); Одним духом: а) відразу, без перерви. Брат одним духом вихилив молоко (Анатолій Дімаров, І будуть люди, 1964, 271); б) дуже швидко, вмить. [Кряж:] Світлано, сходи до Матвія. Скажи, хай зараз запряже коней в гарбу і одним духом їде сюди! (Микола Зарудний, Антеї, 1962, 206); Одним оком подивитися (глянути і т. ін.) див. око 1; Стояти однією (одною) ногою в могилі (у труні і т. ін.) див. нога; [Усі] до одного — всі без винятку. Пани до одного спеклись, Неначе добрі поросята (Тарас Шевченко, II, 1963, 121); І всі козаки до одного піднесли й випили вино за славу (Олександр Довженко, I, 1958, 257); [Усі] як один (одна): а) одностайно, дружно. Як один, всією громадою постановили Піски не пустити козаків у село (Андрій Головко, II, 1957, 313); Вперше в бухгалтерії контори «Міськенерго» разом усміхнулися всі одинадцять співробітниць, усі як одна... (Віталій Логвиненко, Давні рани, 1961, 120); б) те саме, що [Усі] до одного. Всі полягли як один, тільки зброя та диски лишились (Леся Українка, I, 1951, 231); Ці [бійці] — як один — в новому обмундируванні, з чистими незасмаленими казанками за плечима (Олесь Гончар, III, 1959, 171).

2. у знач. прикм. Який живе, стоїть і т. ін. самотньо, окремо від інших; одинокий, самотній. Один я на світі без роду, і доля — Стеблина-билина на чужому полі (Тарас Шевченко, I, 1963, 88); Цвіте садок. І дітвора в алеях обручі ганяє. А я один. Сумна пора. Не видно їй ні дна, ні країв (Володимир Сосюра, I, 1957, 147); Ясногорська подумала раптом, що може отак закам'яніти, як стоїть. Закам'яніє справді, реально, за якусь хвилину і залишиться стояти вічно, одна серед цього пустельного степу (Олесь Гончар, III, 1959, 184);
//  у знач. ім. один, одного, чол. Те саме, що одинак 1, 2. — Припустимо, що Танюшкіна капіталістична кузня не зломить... Але що значить один могутній коваль Танюшкін? Один же в полі не воїн (Федір Бурлака, Напередодні, 1956, 75).
 Один одинцем — зовсім самотній. Може, в окопаг уже ні душі, може, Маковей залишився вже один одинцем на всю дамбу? (Олесь Гончар, III, 1959, 365); То диво, а не дуб. Один одинцем стоїть на узгір'ї, міцно уп'явся могутнім корінням у піщану землю (Юрій Збанацький, Сеспель, 1961, 434); Один одним; Один-єдиний; Один-однісінький; діал. Один-одніський; Одним один; Одним однісінький: а) лише один; єдиний. Стає млосно, йде обертом голова. В голові одна-єдина думка: тільки б не впасти! (Антон Хижняк, Тамара, 1959, 257); Є такі люди, яких можна описати одним-єдиним словом (Павло Загребельний, Спека, 1961, 20); Над Трахтемировим високо На кручі.. Стоїть одним одна хатина... (Тарас Шевченко, II, 1963, 42); У заможного козака Кабанця була одним одна дочка Мотря (Панас Мирний, I, 1949, 185); — Лій як подружку любив Галю, знав, що вона од ного-однісінького кохала у всьому світі (Петро Панч, Гомон. Україна, 1954, 279); Нездонне склепіння ясно-голубого.. неба увінчало нежарке сонце й одним однісінька пухка хмарина (Юрій Яновський, Мир, 1956, 199); Чи лиш одно-одніське слово: «зрада», лиш слово «зрада» у душі лишилось?.. (Уляна Кравченко, Вибр., 1958, 50); б) зовсім самотній. Один-однісінький, бувало, Сидить (Івась) собі у бур'яні Та клепку теше (Тарас Шевченко, II, 1953, 319); Один як палець див. палець; Один як перст див. перст; Сам один див. сам.

3. у знач. прикм., з частками тільки, лише і без них. Ніякий інший, крім названого; тільки названий (уживається при виділенні з ряду інших окремої особи, предмета і т. ін.). Еней один не роздягався, Еней один за всіх не спав (Іван Котляревський, I, 1952, 253); Тільки один Чіпка не лягає: ходить, нудиться, карається (Панас Мирний, I, 1949, 391); Одна була розвага в баби. Як тільки забували зачинить двері, крізь них влітала з сіней зозулястенька курка і прожогом бігла до баби (Михайло Коцюбинський, II, 1955, 273); Раз увечері зимою, У одній свитині, Іде боса титарівна І несе дитину (Тарас Шевченко, II, 1953, 81); Степан Васильович, посміхаючись одними очима, відповів йому: — І тут нам не по дорозі (Михайло Стельмах, I, 1962, 19);
//  у знач. ім. одно (одне), одного, сер. Тільки те (це); єдине. Про себе одне знала [Катря], що не судилося їй життя щасливе, то буде вже так (Андрій Головко, II, 1957, 191).

4. у знач. займ. вказ. Той самий. Після смерті батька та матері (вони під холеру померли одного-таки й року) громада оддала сироту далекій родичці (Панас Мирний, I, 1949, 149); Старалася [Маруся] запевнити себе, що біжить в одному напрямі.., але внутрішній голос казав, що.. вона, може, десять разів уже міняла напрям (Гнат Хоткевич, II, 1966, 271); — От ми й зустрілися, — кажу я, а наче зовсім недавно ми з вами жили в одній кімнаті (Юрій Яновський, II, 1958, 39);
//  Однаковий, тотожний. — Коли б я був одної з вами думки, я б зараз кинув службу, — вмішався Рудик (Михайло Коцюбинський, I, 1955, 201); Ім'я їй — Наша. Олег одних із нею літ (Володимир Сосюра, II, 1958, 457);
//  у знач. ім. одно (одне), одного, сер. Те саме. Чи їде, чи ходить, — на одно виходить (Українські народні прислів'я та приказки, 1955, 196); Обоє.. одного хотять, одне люблять (Квітка-Основ'яненко, II, 1956, 307).
В один голос див. голос; В один гуж тягти — діяти заодно. Свідків усіх добрано таких, що вони в один гуж тягли (Борис Грінченко, II, 1963, 417); В одно: а) дружно, одностайно. Після спектаклю всі товпились коло неї, вітали її, руки стискували, і всі в одно впевняли, що у неї — талант (Степан Васильченко, II, 1959, 94); б) настирливо, вперто. — Я її [жінку] не люблю, — твердив він [Гнат] в одно (Михайло Коцюбинський, I, 1955, 34); — Додому — скиглили [якути] в одно, але втікати — не посміли (Леся Українка, I, 1951, 407); в) однаково. Не в одно бреше (Номис, 1864, № 6965); В одну дудку грати див. дудка; В одну душу див. душа; В одну мить див. мить; В одну шкуру див. шкура: Все одно див. весь 1; [За] одним заходом див. захід 2; За одним рипом див. рип; Один і той же; Один і той самий — такий самий, той самий; однаковий. Зурна повторяла один і той самий голос, монотонний, невиразний, безконечний, як пісня цвіркуна (Михайло Коцюбинський, I, 1955, 395); Павло Гречаний всю зиму не злазив із печі, .. і всю зиму йому снився один і той же сон (Григорій Тютюнник, Вир, 1964, 507); Один чорт див. чорт; Одне (одно) і те ж; Одне (одно) і (й) те саме — те саме; однакове. Влада і народ у нас — одне і те ж (Петро Козланюк, Відродження.., 1950, 87); — До Лісовського треба піти. Він добре знає Чорнокнижного, а той, якщо захоче, законом за одне й те саме і голову зітне, і святим праведником зробить (Михайло Стельмах, I, 1962, 439); Одним миром мазані див. миро; Одного поля ягода див. ягода; Ставити (поставити) на одну дошку див. дошка; Стригти (постригти) [всіх] під одну гребінку див. гребінка.

5. у знач. прикм. Цілісний, неподільний; єдиний. Ми воля єдина, Ми сила одна — Радянська Країна, Труда сторона (Максим Рильський, Орл. сім'я, 1955, 40); Народи всі — одна сім'я (Володимир Сосюра, I, 1957, 431).

6. у знач. прикм. Окремий серед названих, видимих і т. ін. людей, предметів тощо. Серед пасіки десь взялася кавуняча огудина.. і побігла до одного вулика довгою зеленою стежкою (Нечуй-Левицький, II, 1956, 262); І сумно, сумно з них один дививсь на мене... (Володимир Сосюра, I, 1957, 442); Дитячим щебетом починається ранок на одному з мальовничих півостровів, що по-тутешньомц зветься просто кут (Олесь Гончар, Тронка, 1963, 220).

7. у знач. прикм. Перший серед названих. З вікон низеньких сільських хат блискав світло.. Чоловіки: одні — чоботи латають, другі — рукавиці плетуть, треті — що інше... (Панас Мирний, I, 1949, 327); По один бік верби. По другий старці. Гнуться, гнуться, гнуться верби. Нагинаються старці (Павло Тичина, I, 1957, 34).
 Один [від] одного (другого), з вищим ступенем прикм. — уживається при зіставленні, порівнянні значної кількості подібних людей, предметів, явищ і т. ін. Перед очима Химиними просувалися картини одна одної сумніші (Михайло Коцюбинський, I, 1955, 94); Пейзажі змінювалися по долинах, сопках і узгір'ях легендарного Примор'я, один від другого глухіший і таємничіший (Олександр Довженко, I, 1958, 104); Один в один: а) уживається при вказуванні на однакові (перев. добрі) якості кого-, чого-небудь. Це була ставрида. Одна в одну, зеленоспинна, сріблобока, ротата (Юрій Збанацький, Мор. чайка, 1959, 127); Параскіца, побачивши стільки добірного, золотавого зерна, сплеснула долонями: — Боже мій! Яке зерно, одне в одне... (Михайло Чабанівський, Балкан. весна. 1960, 216); б) дуже близько між собою; впритул. Плоти стояли один в один до самої затоки (Олекса Десняк, Опов., 1951, 30); Один за одним; рідко Один за другим; Один по одному; рідко Один по другому — уживається ігри вказуванні на черговість, ритмічність або послідовність у протіканні чого-небудь. Під нами шаланди, розпустивши паруси,.. одна за одною відриваються від берега (Юрій Яновський, II, 1958, 45); Непомітно підстерегла мене тяжка хвороба — цинга, один за одним почали випадати зуби (Амвросій Бучма, З глибин душі, 1959, 10); Співак перший сплигнув на землю, построїв трактори в ряд і махнув рукою — глушити мотори. Один по одному мотори затихли (Андрій Головко, I, 1957, 406); А слізочки закапали одна по другій швиденько (Марко Вовчок, I, 1955, 293); Один з-перед (перед, поперед) одного — не дотримуючись порядку, черговості; навперебій. Усі були збуджені, рухливі і один з-перед одного викладали почуті новини (Петро Панч, На калиновім мості, 1965, 71); Ті [люди] сунули з хати, один перед одного, аж штовхаються в дверях (Панас Мирний, I, 1949, 377); Видно було, що діти довго.. чекали гостей і тепер одне поперед одного хотіли чимось прислужитись офіцерам (Олесь Гончар, III, 1959, 91); Один одного; рідко Один другого; Один одному; рідко Один другому і т. ін. — взаємно (про кожного з двох). Поранені виходили з бою, підтримуючи один одного (Олександр Довженко, I, 1958, 290); Одна думка обганяла другу; одна одну випереджала (Панас Мирний, I, 1949, 385); Мій боже милий, як-то мало Святих людей на світі стало. Один на другого кують Кайдани в серці (Тарас Шевченко, II, 1963, 321); Один побіля одного; Один повз один — дуже близько між собою; впритул; Одне до одного — уживається при вказуванні на поступове наростання, нагромадження чого-небудь, перев. небажаного, неприємного. Одно до одного — й журба Христина ширшала, вищала, глибшала... (Панас Мирний, I, 1949, 296).

8. у знач. займ. вказ. Саме цей, такий, а не інший (уживається при протиставленні). В серці бідного молдувана надія боролась з жадобою дикої помсти і часом переважало одне почуття, часом друге (Михайло Коцюбинський, I, 1955, 215); [Сторчак:] Я люблю тебе, а ти... [Мар'яна:] Я живу одним життям, ти — іншим. Ти ненавидиш те, що люблю я... (Микола Зарудний, Антеї, 1961, 30); Це просто чудо якесь з чоловіком тут робиться. Внизу під скелею, був один Хома, а піднявся на скелю, то це вже зовсім інший Хома! І бачить далі, і чує далі... (Олесь Гончар, III, 1959, 103).

9. у знач. займ. неознач. Якийсь, котрийсь. Пішла я на заробітки в город; стала в одних панів за наймичку (Марко Вовчок, I, 1955, 86); Було колись в одній країні: сумний поет, в сумній хатині рядами думи шикував (Леся Українка, I, 1951, 279).
 Одної (однієї) весни (осені, зими) — якось навесні (восени, взимку). Одної весни вийшли ми рано з дому, пристяли в Кумицях, як і звичайно, на третій дет, увечері (Марко Вовчок, I, 1955, 38); Одного дня (ранку, вечора) — якось удень (вранці, увечері). Одного сонячного дня корабель чує далекі гарматні постріли (Юрій Яновський, II, 1958, 80); Одного прекрасного вечора приходить у гості до Скоробагатьків якась далека їх родичка (Гнат Хоткевич, 1, 1966, 123); Одного разу — якось, колись. Одного разу, коли Каленик Романович стояв біля горна і розмовляв з учнями про ковальські справи, Рубін раптом додумався: «От візьму терпужок, всуну у вогонь..» (Іван Сенченко, Опов., 1959, 4); Що за один — хто такий; що за людина. — Що ти за один? — питаю закостенілого товариша (Іван Франко, II, 1950, 341); Ці люди сподобалися Данилкові, хоч він і не став їх розпитувати, що вони за одні (Петро Панч, Синів.., 1959, 107); Що воно за один той Віллі, визначити, звичайно, важко (Василь Козаченко, Блискавка, 1962, 145).

10. у знач. присл., одно. Весь час; постійно, безперервно. Лежить Карпо на лаві плазом, мов зарізаний кабан, і пальцем не ворухне, одно постогнує (Михайло Коцюбинський, I, 1955, 303); Сонце під обід — і так пече, що й Лиска.. умокріла вся, й півник одно роззявляє дзьоба, одно роззявляє — нічим дихати (Іван Вирган, В розповні літа, 1959, 269).

Словник української мови: в 11 томах. — Том 5, . — Стор. 626.

Коментарі (0)