в означеннях

Коментарі читачів до статті «ОФІРНИЙ»

Приклад вживанняMarysja.Ck18, 6 січня 2019 Дякую!

- Він не винен, адже так? – То й що? ... – То його просто зробили офірним цапом, так? – Ренд Айн, Атлант розправив плечі, Частина третя. – К., 2017. – С. 214.

Додання коментаря

  • Зверніть увагу, що ви не авторизувалися. Радимо увійти чи зареєстуватися.
  • Будь ласка, додавайте лише констуктивні, змістовні і ввічливі коментарі. Коментарі можуть розкривати значення слова, показувати приклади його вживання тощо.
  • При копіюванні тексту з інших сайтів, вказуйте джерело.
Ім'я*

Заголовок

Повідомлення*

Про сайт · Покажчик · Навмання · API · © 2018, Webmezha