в означеннях

Коментарі читачів до статті «ОПЕЧАТАНО»

Олег Юркевич, 1 квітня 2019 Дякую!

Двері опечатано

Безособове присудкове словоmarko, 2 квітня 2019 Дякую!

Див. опечатаний.

Словник української мови в 11 томах не виносить безособові присудкові слова в окремі статті.

Додання коментаря

  • Зверніть увагу, що ви не авторизувалися. Радимо увійти чи зареєстуватися.
  • Будь ласка, додавайте лише констуктивні, змістовні і ввічливі коментарі. Коментарі можуть розкривати значення слова, показувати приклади його вживання тощо.
  • При копіюванні тексту з інших сайтів, вказуйте джерело.
Ім'я*

Заголовок

Повідомлення*

Про сайт · Покажчик · Навмання · API · © 2018, Webmezha