в означеннях
Рими України: словник рим

Коментарі читачів до статті «ОПРИЯВНЮТИ»

Приклад вживанняMarysja.Ck18, 19 жовтня 2020 Дякую!

Я втямив: те, що можна згорнути і покласти до кишені – не газета, а просто інформаційний бюлетень, який оприявнює брак інформаційної культури в країні. - Портников В. Дзвони майдану. – Вид-во Акта, 2018. – С.18.

Додання коментаря

  • Зверніть увагу, що ви не авторизувалися. Радимо увійти чи зареєстуватися.
  • Будь ласка, додавайте лише констуктивні, змістовні і ввічливі коментарі. Коментарі можуть розкривати значення слова, показувати приклади його вживання тощо.
  • При копіюванні тексту з інших сайтів, вказуйте джерело.
Ім'я*

Заголовок

Повідомлення*

Про сайт · Покажчик · Навмання · API · © 2018, Webmezha