в означеннях

Коментарі читачів до статті «ОРДИНЕЦЬ»

Приклад вживанняMarysja.Ck18, 6 квітня 2019 Дякую!

Місто, призначене для оборони південних кордонів держави від набігів ординців, було повністю беззахисне. – Лущик П.М. Ратники князя Лева. - К., 2016. – С. 155.

Додання коментаря

  • Зверніть увагу, що ви не авторизувалися. Радимо увійти чи зареєстуватися.
  • Будь ласка, додавайте лише констуктивні, змістовні і ввічливі коментарі. Коментарі можуть розкривати значення слова, показувати приклади його вживання тощо.
  • При копіюванні тексту з інших сайтів, вказуйте джерело.
Ім'я*

Заголовок

Повідомлення*

Про сайт · Покажчик · Навмання · API · © 2018, Webmezha