в означеннях

Коментарі читачів до статті «ПАНСІОН»

формулюванняДзвенислава, 3 лютого 2019 Дякую!

Текст зі статті:
у дореволюційній Росії і в буржуазних країнах

На мою думку, подібне формулювання у словникових статтях є застарілим, політично заангажованим та втратило свою актуальність після розпаду СРСР.

Додання коментаря

  • Зверніть увагу, що ви не авторизувалися. Радимо увійти чи зареєстуватися.
  • Будь ласка, додавайте лише констуктивні, змістовні і ввічливі коментарі. Коментарі можуть розкривати значення слова, показувати приклади його вживання тощо.
  • При копіюванні тексту з інших сайтів, вказуйте джерело.
Ім'я*

Заголовок

Повідомлення*

Про сайт · Покажчик · Навмання · API · © 2018, Webmezha