в означеннях

Коментарі читачів до статті «ПАП'Є-МАШЕ»

Приклад вживанняMarysja.Ck18, 4 вересня 2018 Дякую!

А може, вони [стіни] й зроблені з картону, та й я сам паперовий, як і всі оці речі навколо, - все це несправжнє, все пап’є-маше. – Шевчук, Валерій. Три листки за вікном. – К., 2011. - C. 679.

Додання коментаря

  • Зверніть увагу, що ви не авторизувалися. Радимо увійти чи зареєстуватися.
  • Будь ласка, додавайте лише констуктивні, змістовні і ввічливі коментарі. Коментарі можуть розкривати значення слова, показувати приклади його вживання тощо.
  • При копіюванні тексту з інших сайтів, вказуйте джерело.
Ім'я*

Заголовок

Повідомлення*

Про сайт · Покажчик · Навмання · API · © 2018, Webmezha