в означеннях

Коментарі читачів до статті «ПЕТЕРЦИМЕНТ»

Петерцимент, петерціментElizabrth_Hrekulova, 16 серпня 2020 Дякую! (1)

Іспанське вино. Ляйтнант увіходив до кожного шинку і придивлявся до людей..., що сиділи коло столів, потягуючи петерцименти і міцні меди" [Ю. Липа "Козаки в Московії", р. 2, ст. 12].

Додання коментаря

  • Зверніть увагу, що ви не авторизувалися. Радимо увійти чи зареєстуватися.
  • Будь ласка, додавайте лише констуктивні, змістовні і ввічливі коментарі. Коментарі можуть розкривати значення слова, показувати приклади його вживання тощо.
  • При копіюванні тексту з інших сайтів, вказуйте джерело.
Ім'я*

Заголовок

Повідомлення*

Про сайт · Покажчик · Навмання · API · © 2018, Webmezha