в означеннях

Коментарі читачів до статті «ПЕТЛЯСТИЙ»

Нетлі?Miracle, 11 листопада 2020 Дякую!

Вказано, що тлумачення сього слова — який утворює нетлі. Чи не петлі малось на мислі? Про нетлю є те, що се "метелик", та ще й на "петлі" вказує саме слово "Петлястий".

Додання коментаря

  • Зверніть увагу, що ви не авторизувалися. Радимо увійти чи зареєстуватися.
  • Будь ласка, додавайте лише констуктивні, змістовні і ввічливі коментарі. Коментарі можуть розкривати значення слова, показувати приклади його вживання тощо.
  • При копіюванні тексту з інших сайтів, вказуйте джерело.
Ім'я*

Заголовок

Повідомлення*

Про сайт · Покажчик · Навмання · API · © 2018, Webmezha