в означеннях

Коментарі читачів до статті «ПІДСТАРОСТА»

Приклад вживанняMarysja.Ck18, 27 травня 2019 Дякую!

Хоч він лише повірений пана воєводи Єжи Мнішека, проте називали його підстаростою, бо він так хотів і наказував, удаючи з себе, через власну пиху, особу знатнішу, ніж це було насправді. – Лозинський В. Око Пророка /пер. з пол. Тараса Франка. – Львів, 2008. – С. 6.

Додання коментаря

  • Зверніть увагу, що ви не авторизувалися. Радимо увійти чи зареєстуватися.
  • Будь ласка, додавайте лише констуктивні, змістовні і ввічливі коментарі. Коментарі можуть розкривати значення слова, показувати приклади його вживання тощо.
  • При копіюванні тексту з інших сайтів, вказуйте джерело.
Ім'я*

Заголовок

Повідомлення*

Про сайт · Покажчик · Навмання · API · © 2018, Webmezha