в означеннях
Тлумачення, значення слова «політичний»:

ПОЛІТИ́ЧНИЙ, а, е.

1. Який базується на політиці (у 1 знач.). Конкретні політичні завдання треба ставити в конкретній обстановці (Ленін, 11, 1970, 70); Під керівництвом Комуністичної партії в Радянському Союзі ліквідовано експлуататорські класи, склалася й зміцніла моральна і політична єдність радянського суспільства (Статут КПРС, 1971, 3); Задумує [Франко] цілий цикл новел, в яких хоче списати всі боки життя простого люду й інтелігенції: відносини економічні, освітні, юридичні, політичні і т. ін. (Михайло Коцюбинський, III, 1956, 33); Добре розбирався він і в складних взаєминах різних політичних партій і навіргь окремих найбільш колоритних представників цих партій (Андрій Головко, II, 1957, 585);
//  Пов'язаний з політикою, з питаннями політики. У суспільстві, заснованому на поділі класів, боротьба між ворожими класами неминуче стає, на певному ступені її розвитку, політичною боротьбою (Ленін, 12, 1970, 127); Тим часом несподівано для нас розгортались політичні події (Степан Васильченко, IV, 1960, 41); Учні обмежуються коротким переліком подій політичного життя (Олесь Донченко, V, 1957, 392);
//  Пов'язаний з проведенням політики у життя. Партія — політичний вождь народу. Суть її керівництва, як учив В. І. Ленін, полягає у виробленні правильної, науково обґрунтованої політики і в послідовному втіленні її в життя (Комуніст України, 10, 1967, 17); У п'єсі «Камо» Левада розповідав про вірного ленінця, відомого політичного діяча С. А. Тер-Петросяна (Вітчизна, 11, 1969, 133).
 Політична освіта: а) масова політвиховна робота серед дорослого населення. Середня освіта стає загальною, політична стала всенародною, технічна — неминуче обов'язковою (Олександр Довженко, III, 1960, 8); б) в СРСР у 20—30-х рр. XX ст. — установи, органи, що відали політ-освітньою роботою; політосвіта; Політичне бюро — керівний партійний орган, який обирається на Пленумі ЦК і спрямовує всю політичну діяльність партії в період між пленумами; політбюро; Політичний відділ, іст. — партійно-політичний орган, створений партією з метою посилення партійного керівництва і політичної роботи на окремих ділянках соціалістичного будівництва, в армії; політвідділ. Щоб ще краще керувати всією партійною роботою в полку, Щорс виділив спеціальну комісію в складі трьох найбільш, досвідчених комуністів, що становила своєрідний політичний відділ (Семен Скляренко, Легендарний начдив, 1957, 46).

2. Державний, громадсько-правовий. В ході розв'язання великих економічних і соціальних завдань, намічених XXIII з'їздом КПРС, зміцнюється не тільки матеріальна база, а й політична основа союзу робітничого класу і селянства (Комуніст України, 11, 1967, 52); У нас скрізь панує така думка, що заким дістанемо спокійне і культурне життя, буде загальне повстання, яке змете весь старий політичний лад (Михайло Коцюбинський, III, 1956, 283); Щирий молодець не міг зрозуміти, як міг його друг віддатися політичному урядові, котрий найбільше стісняв [обмежував] свободу його переконань (Наталія Кобринська, Вибр., 1954, 34); Радянський Союз — країна найпередовішого в світі соціального ладу, найпередовішого в світі політичного устрою (Максим Рильський, IX, 1962, 12).
Політична економія — наука, що вивчає закони суспільного виробництва і розподілу матеріальних благ на різних ступенях розвитку людського суспільства; політекономія. Йому хотілось, щоб вона укупі з ним сиділа над політичною економією, робила переклади для нього (Леся Українка, III, 1952, 592); В основі економічної науки та всіх її галузей лежить політична економія (Розвиток науки в УРСР.., 1957, 56).

3. Покараний ув'язненням або засланням за діяльність, спрямовану проти існуючого ладу. У цій багатонаціональній юрбі [каторжан] найбільше було політичних засланців (Олесь Донченко, III, 1956, 78); На ґрунті неврастенії повісилася одна політична преступниця [злочинниця] (Гнат Хоткевич, I, 1966, 172);
//  у знач. ім. політичний, ного, чол.; політична, ної, жін.; політичні, них, мн., розм. Людина, покарана ув'язненням або засланням за діяльність, спрямовану проти існуючого ладу. [Леся:] Він відмовився обороняти на суді одного мого знайомого, політичного (Леонід Смілянський, Черв. троянда, 1955, 86); Його ж бо навіть не на вільне поселення привезено, як деяких інших політичних, а віддано в солдати на двадцять п'ять років (Зінаїда Тулуб, В степу.., 1964, 33); Скреготнули десятки заржавілих завіс, випускаючи на волю політичних (Знання та праця, 9, 1967, 8).

4. заст., розм. Який уміло і тонко діє у складній ситуації. [Писар (співа):] Кожний писар споконвік Політичний чоловік (Марко Кропивницький, I, 1958, 221).

Словник української мови: в 11 томах. — Том 7, . — Стор. 81.

Коментарі (0)