в означеннях

Коментарі читачів до статті «ПОЛЮВАЛЬНИК»

ПолювальникRALKA, 25 жовтня 2017 Дякую! (1)

Полювальник - мисливець. Похідне від слова полювати. Вживання слова на інших теренах окрім Слобідської України не встановлене. "Пряде, пряде і раз, впіймав таки курчатко. Ото ще мені котисько-полювальник", "Полювальники сьогодні намагалися наздогнати лиса, та вполювали вовка"

Додання коментаря

  • Зверніть увагу, що ви не авторизувалися. Радимо увійти чи зареєстуватися.
  • Будь ласка, додавайте лише констуктивні, змістовні і ввічливі коментарі. Коментарі можуть розкривати значення слова, показувати приклади його вживання тощо.
  • При копіюванні тексту з інших сайтів, вказуйте джерело.
Ім'я*

Заголовок

Повідомлення*

Про сайт · Покажчик · Навмання · API · © 2018, Webmezha