в означеннях

Коментарі читачів до статті «ПОМИНАЛЬНИЙ»

Приклад вживанняMarysja.Ck18, 8 липня 2019 Дякую!

Сусідка запросила його на поминальний обід, і Андрій покірливо прийняв запрошення, тобто сів ув автобус, поїхав до тітчиного будинку, сидів за столом, щось їв, але нічого не пив. – Шевчук, Валерій. Картини на провінційному тлі. – К., 2017. – С. 153.

Додання коментаря

  • Зверніть увагу, що ви не авторизувалися. Радимо увійти чи зареєстуватися.
  • Будь ласка, додавайте лише констуктивні, змістовні і ввічливі коментарі. Коментарі можуть розкривати значення слова, показувати приклади його вживання тощо.
  • При копіюванні тексту з інших сайтів, вказуйте джерело.
Ім'я*

Заголовок

Повідомлення*

Про сайт · Покажчик · Навмання · API · © 2018, Webmezha