в означеннях

Коментарі читачів до статті «ПОШУКАЧ»

ПошукачДмитро, 19 січня 2019 Дякую!

Як найточніше перекласти з російської слово "соискатель"? Здається, слово "пошукач" відповідає йому максимально. І як перекласти з цієї ж мови слово "соискание"?

Здобувачmarko, 21 січня 2019 Дякую!

Якщо мається на увазі підготовка дисертації, то українською вживаються слова «здобувач» (соискатель) та «здобуття» (соискание).

Приклади вживання:
Христя Венгринюк. .. Здобувач кафедри української літератури Чернівецького університету ім. Ю. Федьковича, пише кандидатську з літературознавства (Сновиди: сни українських письменників)
Часто виступає як редактор чи рецензент наукових монографій, підручників, офіційний опонент дисертацій здобувачів кандидатського чи докторського наукового ступеня (Юрій Мицик та ін., Чую ваш голос)
Серед користувачів архіву чимало здобувачів Національної академії СБ України, його фонди лягли в основу низки успішно захищених дисертацій.. (Вєдєнєєв, Биструхін, Повстанська розвідка діє точно й відважно…, 2007)

У старих словниках, натомість, знаходимо наступне:

Словник Ізюмова (1930) перекладає «соискатель» як «конкурент».

Словник Дорошенка (1930) перекладає «соискание» як «конкурс», «змагання».

Словник Ніковського (1927) наводить два українських переклади для «соискания»: «старання» і «габілітація» (соискание учёной степени).

Додання коментаря

  • Зверніть увагу, що ви не авторизувалися. Радимо увійти чи зареєстуватися.
  • Будь ласка, додавайте лише констуктивні, змістовні і ввічливі коментарі. Коментарі можуть розкривати значення слова, показувати приклади його вживання тощо.
  • При копіюванні тексту з інших сайтів, вказуйте джерело.
Ім'я*

Заголовок

Повідомлення*

Про сайт · Покажчик · Навмання · API · © 2018, Webmezha