в означеннях
Тлумачення, значення слова «поставити»:

ПОСТАВИТИ 1, влю, виш; мн. поставлять; док., перех.

1. Примусити когось або допомогти кому-небудь стати на ноги, набути вертикального (стоячого) положення. Максим поставив Андрія на ноги: — Хрестись (Михайло Коцюбинський, II, 1955, 101);
//  безос. Раптом його мов вітром поставило на ноги (Яків Баш, Вибр., 1948, 117);
//  Наказати або допомогти комусь, примусити або попросити когось стати де-небудь. Москалі зараз і підхопили його [Йосипа], поставили у станок, зміряли, обдивилися (Панас Мирний, IV, 1955, 46); Христина крутнулась і через одну хвильку привела під руку Марту Кирилівну і поставила її рядом з Бичкивським перед килимом (Нечуй-Левицький, VI, 1966, 38); Ось підійшли [конвоїри] близько й поставили дівчину під риштовання. Чому не плаче? Чом не кричить? (Михайло Коцюбинський, II, 1955, 197); Полонених поставили на валу (Олександр Довженко, I, 1958, 250);
//  у сполуч. з деякими присл. Примусити кого-небудь стати в якусь позу, позицію. Нахилившись до гриви коня, на галявину вимчав учвал вершник і, смикнувши вуздечку, поставив сірого в яблуках огиря дибки (Натан Рибак, Переяславська Рада, 1953, 128).
До стінки (рідко до муру) поставити — розстріляти. І жив якби Тарас тепер, він був би членом ВКП. Пішов би він на бурю буру, так, як і всі, за юний клас... І не’дного панка із вас він сам поставив би до муру... (Володимир Сосюра, I, 1957, 402); — Пам'ятаєш, відсилав я тебе із пістолетом у степ. То була проба на віру. Чкурнув би ти з ним — мене б до стінки поставили, не подивилися, що я комісар (Григорій Тютюнник, Вир, 1964, 302); Поставити в (у) куток — покарати дитину, примусивши її якийсь час стояти в кутку. Мама поставили Данилка у куток і молять [моляться] богу: проказують молитви, щоб Данилко їх повторював (Юрій Яновський, II, 1958, 183); Поставити на коліна див. коліно; Поставити на ноги див. нога; Поставити на рівні ноги див. рівний; Поставити під аршин, заст. — мобілізувати до армії.

2. перев. у сполуч. з інфін. Наказати кому-небудь виконувати якусь роботу (звичайно стоячи). Проскурниця звеліла Мелашці помить руки і поставила її в кінці стола вироблять проскури (Нечуй-Левицький, II, 1956, 335);
//  ким, за кого, рідше на кого — що, розм. Призначити на якусь посаду, роботу. Вже перестав [хлопець] думати, що на дяка не поставили, думав, якби-то видужати, та піти, поїхати... (Марко Вовчок, VI, 1956, 248); На північну дільницю тунелю Мухтаров поставив виконробом інженера Мацієвського (Іван Ле, Міжгір'я, 1953, 144); За шофера ми поставили тракториста Серьогу, на прізвище Півень (Юрій Яновський, I, 1954, 63); [Крилата:] Карпа Корнійовича треба підтримати. [Василина:] От би його на голову колгоспу поставити (Олександр Корнійчук, II, 1955, 254).
 Поставити над ким — призначити головним, дати владу над ким-небудь. — Нащо ти, тату, так сприяєш Юрушеві, що поставив Юруша так високо над усіма? (Нечуй-Левицький, III, 1956, 301); Поставити на царство — зробити царем.

3. Направити куди-небудь для виконання якогось доручення, завдання, розташувати в певному місці (для ведення бою, охорони і т. ін.). Становий поїхав в місто і поставив на варті десяцьких на всю ніч (Нечуй-Левицький, II, 1956, 235); Ми, встановивши кулемети на належних точках, поставили найкращих стрільців по садках і так ударили з усіх боків, що за якийсь час німці здалися на нашу милость (Юрій Яновський, II, 1958, 249);  * Образно. Возвеличу Малих отих рабів німих! Я на сторожі коло їх Поставлю слово (Тарас Шевченко, II, 1963, 321);
//  перев. у сполуч. із. сл. на квартиру, розм. Помістити кого-небудь десь для проживання або на ночівлю. Одна тілько й осталася В Батурині хата! І в тій хаті поставили Царя ночувати, Як вертавсь із-під Полтави (Тарас Шевченко, I, 1963, 294); — Як де недалеко поставлять, то, може, коли прийду, а як заженуть куди далеко, то вже хіба аж за п'ять років вернуся (Леся Українка, III, 1952, 564); На квартиру до них поставили двох гітлерівців з місцевого гарнізону (Юрій Яновський, II, 1954, 36). Поставити варту (сторожу, караул і т. ін.) — доручити кому-небудь здійснювати охорону, вартування у певному пункті (пунктах). Граф поставив по дорогах Скрізь застави та рогатки (Леся Українка, I, 1951, 380); [Кармелюк:] Кушнірук, постав на шляху варту (Степан Васильченко, III, 1960, 183).

4. перен. Змусити кого-небудь опинитися в якомусь становищі, потрапити в якісь умови, обставини. Глибока різниця в поглядах та переконаннях поставила його з Оленчуком у різні табори (Олесь Гончар, II, 1959, 288); — Подумайте хоч, у яке становище поставила б мене подібна розмова... (Іван Ле, Міжгір'я, 1953, 87);
//  у сполуч. із сл. себе. Примусити поважати себе, викликати повагу, шанобливе ставлення до себе. Так уже зумів себе дід поставити, що його вважали дідом «правильним» (Гнат Хоткевич, I, 1966, 84).
Поставити на місце кого — збити пиху з кого-небудь, у різкій формі зробити кому-небудь зауваження про нескромну, зарозумілу поведінку. Чумакова мова починала тішити Обуха. Він розумів, що в кожну хвилину може поставити цього зарозумілого юнака на місце (Юрій Збанацький, Переджнив'я. 1955, 22); Поставити на чолі кого, чого — надати провідної ролі, зробити керівником, вождем кого-, чого-небудь. Встановивши диктатуру пролетаріату, Жовтнева революція поставила на чолі нашої великої держави робітничий клас (Максим Рильський, 111, 1956, 144); Поставити поза законом — позбавити кого-небудь прав громадянства, заступництва з боку державних органів. [Адмірал:] Хто піде проти наказу, хто не виконає ультиматуму, той поставить себе поза законом (Олександр Корнійчук, I, 1955, 74); Куди діватися? Власті нас не признають, поставили поза законом (Іван Цюпа, Назустріч.., 1958, 422); Поставити себе на місце чиє — уявити себе в таких самих обставинах, у такому самому становищі, як хто-небудь; припустити, що не хтось інший, а ти сам потрапив у відповідну ситуацію. Уявив Фрунзе, мовби сам себе поставивши на їхнє місце, як годинами стоять його телефоністи через увесь Сиваш у прибуваючій крижаній воді, тримаючи в задубілих руках нитку проводи, що еднас цей берег з отим, де б'ються його авангарди (Олесь Гончар, II, 1959, 427).

5. заст., міф. Створити ким-, чим-небудь; обернути на когось, щось. Скажи ж мені, мій братику, Королевий цвіте: Нащо мене бог поставив Цвітом на сім світі? (Тарас Шевченко, I, 1963, 357); — Ся держава, де тепер і люди, і звірі, і птахи перемінені на каміння, колись була багата й жива... Я — її цар. Але один змій-чарівник позаздрив і всіх поставив каменем (Три золоті слова, 1968, 62).

6. Надати чому-небудь вертикального положення; розташувати, укріпити щось вертикально. І над шляхом в полі Височенний хрест поставив [Максим]... Зо всього роздолля Широкого було видно (Тарас Шевченко, II, 1963, 276); Парубок востаннє, мов граючись, махнув косою й поставив її сторч (Гнат Хоткевич, I, 1966, 94).
 Поставити копу — скласти певним способом 60 снопів хліба. [Пріська:] А в жнива було півтори копи, як один снопок, поставиш та й додому зарані підеш (Степан Васильченко, III, 1960, 77).

7. у сполуч. з деякими присл. Надати чому-небудь певного положення (за знач. відповідного прислівника). Вітер гасить вогонь, але Хома нагнувся, поставив дашком долоні й задивився (Михайло Коцюбинський, II, 1955, 63); — Доволік ото він до плоту [дубок], поставив руба, перекинув через пліт — аж гупнуло! (Гнат Хоткевич, I, 1966, 83).
 Поставити гвинтівку (рушницю і т. ін.) на бойовий звід, військ. — привести в стан готовності до пострілу. Поставивши гвинтівку на бойовий звід, Данько походив по садку, виглянув на вулицю, потім неквапом спустився городом до річки (Олесь Гончар, II, 1959, 230).
Поставити на колеса — забезпечивши власними транспортними засобами, зробити пересувним, мобільним. Тепер Вася вирішив будь-що поставити роту на колеса (Олесь Гончар, III, 1959, 69).

8. Помістити куди-небудь, розмістити десь. — Отой стільчик візьми, Христино, — порядкує панич, — та постав серед хати (Панас Мирний, III, 1954, 154); В хату увійшла восьмилітня Харитя і поставила коло печі відро (Михайло Коцюбинський, I, 1955, 13); Під'їхавши до воріт, хлопець сплигнув з коня й одчинив їх. А тоді поставив коня в конюшню, а корову до ясел прив'язав (Андрій Головко, I, 1957, 96); — А це ми конфіскуємо, — каже Яцуба і обома руками бере зі столу Віталиків передавач. — Постав на місце, — перепинила Яцубу Лукія (Олесь Гончар, Тронка, 1963, 107);
//  Подати на стіл (страви, напої і т. ін.). Поставили на стіл вареників макітру І пляшку — свашку всіх мирян (Леонід Глібов, Вибр., 1957, 211); Ввечері зварила Настя вечерю й поставила перед Гнатом (Михайло Коцюбинський, I, 1955, 53); Другого дня справили весілля. Цар поставив їм таку гостину, що навіть Поїдайло і Попивайло були задоволені (Три золоті слова, 1968, 125).
 Поставити могорич (могорича) кому — почастувати кого-небудь вином, горілкою (за послугу, допомогу і т. ін.). Лаврін знав парубоцький звичай і повів усю парубочу ватагу в шинок. Він поставив їм могорича і вже в згоді з ними вернувся на вулицю (Нечуй-Левицький, II, 1956, 313); Упрохає [Клим] писаря та старшину, поставить могорич або одмолотить днів зо три — і Петрика приймуть до волості (Степан Васильченко, I, 1959, 96); Поставити обід кому — почастувати обідом кого-небудь, влаштувати обід для когось. — Зробити поминки я хочу, Поставити обід старцям (Іван Котляревський, I, 1952, 90); Поставити чарку (пляшку і т. ін.) кому — почастувати кого-небудь горілкою, вином. — Ти знаєш, як твого батька упрошував Сафрон у революцію зайти до нього? Він не тільки чарку поставив би Тимофієві (Михайло Стельмах, II, 1962, 376); — Завгосп спробував був мене підкупити — півлітра якось мені поставив (Юрій Збанацький, Єдина, 1959, 135).

9. також з інфін. Установити де-небудь з певною метою. Горщок сей черепком накрила [Сивилла], Поставила його на жар (Іван Котляревський, I, 1952, 155); Сільце поставить та пташок ловить, а послі їх душить (Ганна Барвінок, Опов.., 1902, 279); Тарас Григорович приніс оберемок хмизу, сніп кураю і кілька шматків кизяку. Швидкими, звичними рухами розпалив вогонь і поставив розігрівати вечерю (Зінаїда Тулуб, В степу.., 1964, 304);
//  Прикріпити до чогось, установити на чому-небудь для роботи, дії і т. ін. — Замість весел — можна поставити невеликий мотор (Юрій Яновський, II, 1958, 84);
//  Пришити, прибити і т. ін. до чого-небудь під час виготовлення або ремонту. То тієї, то другої неділі навідувалися онуки, і вона завжди турбувалася, аби напоготові був гостинець для них. А як не було гостинця, то вона чи латку поставить, а чи дрібненькому носа витре (Євген Гуцало, Скупана.., 1965, 10);
//  З лікувальною метою прикласти до якої-небудь частини тіла. Прийшов доктор, звелів її роздягти й покласти на постіль, поставив горчишники [гірчичники] (Нечуй-Левицький, III, 1956, 162).
 Поставити на відгодівлю, с. г. — перевести на режим посиленого годування з метою збільшення живої ваги. Ранньої весни зняли з контрактації 100 бичків і поставили їх на відгодівлю (Колгоспник України, 11, 1958, 5); Поставити на рейд (на рейді), мор. — помістити (судно) на місце якірної стоянки поблизу порту. [Адмірал:] Лейтенанте, вранці міноносці треба вивести з бухти і поставити на рейді (Олександр Корнійчук, I, 1955, 37); Поставити пластинку — покласти пластинку на диск радіоли, патефона і т. ін. для програвання. Пиканор Іванович завів грамофон і поставив пластинку «Ой, казала мені мати» (Андрій Головко, II, 1957, 46); Поставити пломбу — заліпити пломбою дірку в зубі. Зубний лікар школи на хворий зуб Юркові пломбу поставив (Вечірній Київ, 16.I 1963, 4); Поставити самовар — розпалити вогонь у наповненому водою самоварі. — Посидь. Я скажу, щоб поставили самовар, нап'ємося чаю, — сказав Василь і почервонів (Панас Мирний, IV, 1955, 128); Нумиш.. позичила у Зейнеб самовар, поставила його і помчала до Кульжан по цукор: знала, що дівчина завжди її виручить (Зінаїда Тулуб, В степу.., 1964, 174); Поставити свічку — відповідно до церковного звичаю, приліпити, прикріпити запалену свічку перед образом святого. Виблагала Тую копійчину... Та пречистій поставила Свічечку за сина (Тарас Шевченко, II, 1953, 122); Ото покаялась я, ..поставила перед образом свічку та й заспокоїлась (Нечуй-Левицький, III, 1956, 257); Бабуся перед.. образом поставила саморобну свічечку й ревно почала молитися (Михайло Стельмах, Гуси-лебеді.., 1964, 15).

10. Написати щось, зробити напис на чому-небудь. Курлов, не підводячи голови, написав у верхньому лівому кутку листівки «друкувати», поставив дату і розгонисто підписався (Леонід Первомайський, Дикий мед, 1963, 152); Вигукуючи прізвища, есесівець поставив в списку номери (Антон Хижняк, Тамара, 1959, 167); Поставити розділові знаки;
//  Записати оцінку в журнал, залікову книжку і т. ін. Учитель аж позеленів і, пошаривши в книжці, поставив здоровенну поляку (Панас Мирний, IV, 1955, 111); Школяр нічого не знав, і вчителька поставила йому двійку (Олесь Донченко, V, 1957, 445).
 Поставити печатку — притиснувши печатку до паперу, сургуча, зробити відбиток; печаткою засвідчити чинність якогось документа. Цар швидко написав, що дійсно стара кульбака подарована ним цьому служивому, геть печатку царську поставив (Україна сміється, I, 1960, 10); «Любий! Ти ублагай Мецената, нехай лиш печатку поставить!» (Микола Зеров, Вибр., 1966, 200); Поставити [свій] підпис: а) розписатися. Не встиг він поставити свого підпису, як до контори під'їхала Кузева машина і з неї вискочив Бабенко (Микола Руденко, Остання шабля, 1959, 507); б) підписатися під якимсь документом на знак цілковитої згоди й схвалення. Згадають люди колишні і недавні муки воєн, всі криваві покоси воєнних жнив і без найменшого вагання поставлять свої підписи під відозвою Всесвітньої Ради Миру (Іван І. Волошин, Наддпіпр. висоти, 1953, 116).
Крапку поставити див. крапка; Поставити крапку (крапки) над «і» див. і 1.

11. розм. Збудувати, спорудити що-небудь. Постав хату з лободи, та є чужую не веди (Номис, 1864, № 8957); — Не журись, жінко, ось поставлять (фабрику, тоді зароблю дещо... (Михайло Коцюбинський, II, 1955, 22); Колгосп поставив велику нову стайню (Іван І. Волошин, Сади.., 1950, 32);  * Образно. Я пам'ятник собі поставив незотлінний, До нього вік людська не заросте тропа, Що перед ним чоло і камінь непоклінний Александрійського стовпа? (Зерон, Вибр., 1966, 398).

12. у сполуч. із сл. справа, робота і т. ін. Налагодити, організувати. Треба поставити справу так, щоб кожний трудящий докладав своїх сил до зміцнення робітничо-селянської держави (Ленін, 44, 1974, 159); — Школу постав так, щоб виходили з неї не писарі-п'явки, а грамотні люди (Панас Мирний, I, 1954, 340); — Навіщо він [млин] Сидорові? Все одно той ради йому не дасть, а він, Когут, знає, як діло поставити треба (Іван Цюпа, Назустріч.., 1958, 22).
 Поставити дослід — здійснити наукове дослідження якого-небудь явища в його конкретному вияві у певних, спеціально створених умовах. За кілька років до війни Шульга поставив дослід, який збаламутив не тільки його колег, але і його самого (Натан Рибак, Час.., 1960, 218); Щоб практично створити штучну силу тяжіння в космічному польоті, вченим треба поставити багато дослідів (Наука і життя, 9, 1961, 10); Поставити рекорд: а) досягти найвищих показників у спортивних змаганнях. — Ну, Еріка, ти не обманула моїх сподівань. Хоч рекорду й не поставила (Вадим Собко, Стадіон, 1954, 138); б) мати найбільші досягнення в якій-небудь ділянці праці, галузі господарства тощо. — Ну, я дав високий урожай, поставив, як пишеться, рекорд — так це ж і не дивно, бо я з діда-прадіда на землі (Юрій Яновський, II, 1954, 125).

13. Показати на сцені виставу, здійснити режисерську підготовку спектаклю. Бачила вчора й сьогодні Стефаника.. Написав оце драму, хтів, щоб поставити тут на сцені (Леся Українка, V, 1956, 338); [Ріхтор:] Ми зібралися саме для того, щоб обговорити питання, як нам організувати театр і поставити цю п'єсу (Вадим Собко, Життя.., 1950, 52).

14. Запропонувати що-небудь для прийняття, виконання; висловити певні вимоги, побажання і т. ін. Написав [Мержинський] мені.., що я добре б зробила, коли б послала.. свою драму, а він би дав Кропивницькому для постанови і наглянув, щоб мої умови, які я поставлю, були достатньо виконані (Леся Українка, V, 1956, 204); Обком партії, відряджуючи Семена Яремченка до Григорівки, поставив перед ним завдання — «створити підпільні групи по селах Переяславського та суміжних двох районів» (Дмитро Бедзик, Дніпро.., 1951, 5); Орися.. рішуче поставила перед Тимком вимогу, щоб він спровадив із двору свого дружка (Григорій Тютюнник, Вир, 1964, 270).
 Поставити запитання (питання) кому — запитати кого-небудь про щось. Писати про себе мені дуже трудно. Краще було 6, коли б Ви поставили мені кілька питань, на які я охоче одповів би Вам (Михайло Коцюбинський, III, 1956, 282); [Батура:] Я вчителям доповідь про літературу читав. А потім стільки мені питань поставили (Олександр Корнійчук, II, 1955, 219); Здається Ліні, що ветеран.. запитання якесь їй поставить таке, що вона й відповісти не зуміє (Олесь Гончар, Тронка, 1963, 180); Поставити питання на зборах (на бюро і т. ін.) — запропонувати обговорити що-небудь на зборах, на бюро і т. ін. — Можна буде поставити це питання на бюро, винести на загальні збори (Олесь Донченко, II, 1956, 16).
Поставити питання руба: а) прямо, рішуче запитати про щось важливе, вимагаючи чіткої, недвозначної відповіді. Перед Жовтневими святами наполіг Тарас на своєму. Руба поставив питання: «Хочеш за мене заміж чи ні?» (Ігор Муратов, Жила.. вдова, 1960, 71); б) у категоричній формі заявити про щось, з усією рішучістю наполягаючи на чому-небудь. Кралевич у своїх бесідах ні разу не поставив питання руба, бо все ще вважав за незакінчений період підготовки (Гнат Хоткевич, Довбуш, 1965, 166).

15. у сполуч. з деякими ім. з прийм. Визнати чим-небудь, оцінити, кваліфікувати як щось (за знач. відповідного іменника). Ніхто не сміє вам любов поставити в провину (Петро Дорошко, Три богатирі, 1959, 67); Ритмічно-інтонаційна гнучкість поезій [М. Вінграновського] гідна подиву. Авторові можна поставити в заслугу розширення віршових форм української поезії (Вітчизна. 5, 1968, 205).
 Поставити поряд (нарівні) з ким — чим; Поставити в ряд кого: а) вважати рівноцінним; прирівняти. Володимир Ілліч Ленін поставив ім'я великого Кобзаря України поряд в іменами найвидатпіших діячів культури та революції (Вітчизна, 3, 1964, 217); Чеський журнал назвав Тичину «одним з найбільших ліриків слов'янства», а англійський критик Джон Фут поставив його у ряд найоригінальніших поетів світу (Знання та праця, 1, 1966, 1); б) зробити рівним, однаковим у чомусь; зрівняти. От трохи на боці стоїть руда корова, а коло неї — маленьке телятко. Воно простягає шию й ніжиться коло матері, а та тільки ласкаво дивиться, неначе посміхається. Велика сила любові дала оцим звірятам красу й поставила їх нарівні з усім еатвореним (Гнат Хоткевич, I, 1966, 136); Поетична майстерність Михайла Сеспеля поставила його вряд найкращих поетів радянської епохи (Вітчизна, 11, 1969, 184).
Поставити на карб кому що — звинуватити кого-небудь у чомусь, уважати кого-небудь винним у чомусь. Дошукувався [Павло] своєї вини на роботі і не знаходив. Йоту на районній партійній конференції поставили на карб і масло, і округлення цифр, і закупівлю корів у колгоспників (Юрій Мушкетик, Серце.., 1962, 197); Поставити на одну дошку див. дошка; Поставити на перший план — визнати найголовнішим, надати найбільшого Значення. Ще в перші роки Радянської влади В. І. Ленін поставив на перший план проблему наукової організації праці і управління народним господарством (Комуніст України, 3, 1965, 21).

16. заст. Прийняти яке-небудь рішення; вирішити, ухвалити. Скликали річ посполиту — Поставить, як іти в поход [похід] (Іван Котляревський, I, 1952, 209); Часу до весни, лишалося небагато, а Химочка поставив для себе — вийти в поле цілим селом (Григорій Епік, Тв., 1958, 64);
//  Запровадити. Княгиня Ольга теж брала дань, пізніше поставила уроки й устави (Семен Скляренко, Святослав, 1959, 102).
Поставити голос — навчити кого-небудь правильно співати, вільно володіти голосом, якнайкраще використовувати свої вокальні дані. Зустрічаючись на стеках, Проскуров якось запросив його [Захара] додому, щоб спробувати і поставити голос (Іван Ле, Право.., 1957, 32); Поставити діагноз — визначити характер захворювання, встановити, на яку хворобу захворів хто-небудь. Прийшов лікар, щось-то дав, але поставити правдивий діагноз не зміг; сказав, що аж завтра можна буде пізнати недугу по признаках... (Гнат Хоткевич, I, 1966, 61); — Краще давай я постукаю і послухаю тебе, і тоді ми поставимо вірний діагноз (Оксана Іваненко, Великі очі, 1956, 35); Поставити з ніг на голову (догори ногами) що: а) докорінно змінити щось, зробити зовсім не таким, як було. [Зуб:] Винахід на винахід не скидається, вельмишановна Варваро Павлівно. Зараз мова йде про справу, яка всю нашу техніку взагалі догори ногами поставити може (Вадим Собко, Справа.., 1959, 13); б) неправильно розтлумачити, висвітлити щось, надати чому-небудь протилежного змісту, значення; Поставити на карту див. карта; Поставити на кін див. кін; Поставити на своєму — зробити по-своєму. Він знав, що дочка поставить на своєму, коли того схоче, і не сперечався (Нечуй-Левицький, II, 1956, 230); Якась упертість заволоділа нею, і просто хотілося поставити на своєму (Гнат Хоткевич, II, 1966, 62); Поставити на службу кому, чому — використати, застосувати в інтересах кого-, чого-небудь. Після Жовтневої соціалістичної революції більшовицька партія поставила електрику на службу всьому народові (Василь Кучер, Засвітились вогні, 1947, 18); Треба поставити на службу революції всю силу народної мудрості, весь життєвий досвід (Олесь Гончар, II, 1959, 409); Виняткові досягнення Радянського Союзу в ракетній техніці наша країна поставила на службу мирові і прогресові людства (Радянська Україна, 12.VIII 1961, 1); Поставити очі в землю — те саме, що Потупити (опустити, втупити і т. ін.) очі (очиці) в (у) землю (до землі) (див. земля). Тетяна раптово зчервоніла й поставила очі в землю (Степан Васильченко, II, 1959, 103); Поставити перед фактом — зробити щось без попередження, всупереч чиємусь наказу, розпорядженню, бажанню і т. ін.; повідомити кого-небудь про те, ню вже відбулося. — Гай будемо садити. В Тихій долині.. Я поставлю товариша Гризоту.. перед фактом (Валентин Речмедін, Твій побратим, 1962, 17); Поставити собі метою (за мету) див. мета; Поставити хрест на кому — чому, рідко над ким — чим: а) перестати покладати надії на когось, щось. — І сей туди ж, докоряє! Зрадили, бачте, його надії! Хто ж просив надіятись! Я ж йому писала: поставте наді мною хрест! Чого ж йому ще треба? (Леся Українка, II, 1951, 77); б) перестати робити що-небудь, займатися чимсь, думати, згадувати про щось. — ..Коли я поранений лежав у шпиталі,.. згадував, як ми.. кат зна чого ворогували з тобою, і вирішив поставити хрест на тому, що було (Михайло Стельмах, Правда.., 1961, 120).

Словник української мови: в 11 томах. — Том 7, . — Стор. 363.

Коментарі (0)

ПОСТАВИТИ 2 див. поставляти.

Словник української мови: в 11 томах. — Том 7, . — Стор. 366.

Коментарі (0)