в означеннях
Тлумачення, значення слова «потенціал»:

ПОТЕНЦІА́Л, у, чол.

1. спец. Величина, яка характеризує запас енергії тіла, що перебуває в даній точці силового поля (електричного, магнітного тощо). Через те, що кремній.. має здатність пропускати електрони тільки в одному напрямі, між боками пластинки виникає різниця потенціалів (Наука і життя, 8, 1958, 14);
//  Електричний заряд. В Інституті [фізіології] розроблена методика відведення потенціалів від окремих клітин мозку за допомогою ультрамікроелектродів (Фізіологічний журнал, VI, 2, 1960, 153).

2. який, чого, перен. Сукупність усіх наявних засобів, можливостей, продуктивних сил і т. ін., що можуть бути використані в якій-небудь галузі, ділянці, сфері. Україна за п'ятдесят років Радянської влади стала однією з найрозвиненіших держав світу, передовою індустріально-колгоспною країною з величезним промисловим потенціалом (Вітчизна, 11, 1967, 205); До основних факторів, що визначають науковий потенціал будь-якого дослідного закладу, належить передусім кваліфікаційна структура кадрів і особливо — наявність учених високої кваліфікації (Вісник АН УРСР, 3, 1971, 94);
//  Запас чого-небудь; резерв. Дніпро — третя за величиною ріка у Європі — має величезний енергетичний потенціал (Наука і життя, 10, 1960, 21);
//  Приховані здатності, сили для якої-небудь діяльності, що можуть виявитися за певних умов. Гігієна, особливо шкільна, має широкі можливості вдосконалювати природу людини, підвищувати її життєвий потенціал (Шкільна гігієна, 1954, 6).
Воєнний потенціал — сукупність економічних, військових і морально-політичних ресурсів, що можуть бути використані державою для ведення війни. З кожним роком воєнний потенціал нашої країни невпинно зростав (Комуніст України, 5, 1965, 4); Економічний потенціал — сукупність економічних можливостей держави (або об'єднання держав), які можуть бути використані для забезпечення всіх матеріальних потреб (виробництва, оборони, особистих потреб населення і т. ін.). Могутній економічний потенціал, творча ініціатива мас, неухильне зростання продуктивності праці, мобілізація внутрішніх резервів, ощадливе використання всіх економічних ресурсів — ось база наших дальших успіхів (Матеріали XXIV з'їзду КПУ, 1971, 7).

Словник української мови: в 11 томах. — Том 7, . — Стор. 402.

Коментарі (0)