в означеннях

Коментарі читачів до статті «ПОЗАЧАССЯ»

позачассяMarysja.Ck18, 25 березня 2018 Дякую! (1)

Приклад вживання: "Всередині з'являлось відчуття, наче він випав у позачасся - наче йому немає сьогодні місця в графіках і планах звичайних людей, сьогодні він людина-невидимка,..." - Любко Дереш. Спустошення. - Львів, 2017. - С.215.

Додання коментаря

  • Зверніть увагу, що ви не авторизувалися. Радимо увійти чи зареєстуватися.
  • Будь ласка, додавайте лише констуктивні, змістовні і ввічливі коментарі. Коментарі можуть розкривати значення слова, показувати приклади його вживання тощо.
  • При копіюванні тексту з інших сайтів, вказуйте джерело.
Ім'я*

Заголовок

Повідомлення*

Про сайт · Покажчик · Навмання · API · © 2018, Webmezha