в означеннях

Коментарі читачів до статті «ПРАВОМІРНІСТЬ»

Приклад вживанняMarysja.Ck18, 27 серпня 2019 Дякую!

…навіть якщо за своїми сентиментами вони [П’ятаков і Раковський] не були російськими імперіалістами, їхня відмова визнати правомірність українських національних прагнень ставила їх у такі умови, у яких їхні політичні ролі практично нічим ні відрізнялися від ролі російських імперіалістів. - Джеймс Мейс. Комунізм та дилеми національного визволення: Національний комунізм у радянській Україні, 1918-1933. – Київ, 2018. – С. 67.

Додання коментаря

  • Зверніть увагу, що ви не авторизувалися. Радимо увійти чи зареєстуватися.
  • Будь ласка, додавайте лише констуктивні, змістовні і ввічливі коментарі. Коментарі можуть розкривати значення слова, показувати приклади його вживання тощо.
  • При копіюванні тексту з інших сайтів, вказуйте джерело.
Ім'я*

Заголовок

Повідомлення*

Про сайт · Покажчик · Навмання · API · © 2018, Webmezha