в означеннях

Коментарі читачів до статті «ПРОМИСЛОВЕЦЬ»

Приклад вживанняMarysja.Ck18, 2 січня 2019 Дякую!

Той священний вогонь, що начебто палає в музикантах і поетах, - хіба не він протягом усієї історії підштовхує промисловців кидати виклик усьому світові заради нового металу, - так само, як і тих, хто винаходить літаки, будує залізниці, відкриває нові мікроорганізми чи континенти? – Ренд Айн, Атлант розправив плечі, Частина третя. – К., 2017. – С. 107.

Додання коментаря

  • Зверніть увагу, що ви не авторизувалися. Радимо увійти чи зареєстуватися.
  • Будь ласка, додавайте лише констуктивні, змістовні і ввічливі коментарі. Коментарі можуть розкривати значення слова, показувати приклади його вживання тощо.
  • При копіюванні тексту з інших сайтів, вказуйте джерело.
Ім'я*

Заголовок

Повідомлення*

Про сайт · Покажчик · Навмання · API · © 2018, Webmezha