в означеннях
Тлумачення, значення слова «провідний»:

ПРОВІДНИЙ 1, а, е.

1. Який указує дорогу, визначає напрямок руху кого-, чого-небудь. Мовчки пробиралася ловецька дружина непрохідними нетрями, дебрями й ломами без стежки, без ніяких провідних знаків (Іван Франко, VI, 1951, 11); Провідною у сліпих буває то ліва, то права рука, що залежить від просторової структури подразника (Радянська психологічна наука.., 1958, 19).
Посідати (посісти) провідне місце (становище) див. посідати 1;
 Провідна зірка див. зірка; Провідна зоря — те саме, що Провідна зірка (див. зірка). Надія, — їй же першу пісню я співала, — Мені провідною зорею стала (Леся Українка, I, 1951, 25); Нам Партії воля — зоря провідна, Що світлом живлющим народи єдна (Максим Рильський, I, 1956, 223); Провідна нитка — те, чим керуються в чому-небудь, що допомагає знайти правильний шлях (за якихось обставин, у якійсь обстановці). Марксизм дав провідну нитку, яка дозволяє відкрити закономірність в цьому позірному лабіринті й хаосі, а саме: теорію класової боротьби (Ленін, 26, 1972, 51).

2. перен. Найважливіший, головний, основний. У мистецтві завжди провідна тема — це тема сьогоднішнього дня (Олександр Довженко, III, 1960, 233); У всебічному співробітництві країн соціалізму провідну роль відіграє Радянський Союз, який має найбільший економічний потенціал (Комуніст України, 9, 1965, 41); Картопля в Польщі є провідною продовольчою, кормовою і технічною культурою (Хлібороб України, 11, 1969, 40);
//  Вирішальний, визначальний. Любов до мужика, до невільного, а потім і до бідного, — це найголовніша провідна ідея Шевченка і як поета, і як чоловіка (Михайло Драгоманов, II, 1970, 63); Основна провідна риса українського історичного епосу — це патріотизм, безмежна, дійова любов до батьківщини (Максим Рильський, IX, 1962, 236); Це була партія [більшовиків], що виступала як провідна сила пролетаріату, здатна повалити ненависний капіталістичний лад (Іван Цюпа, Україна.., 1960, 286);
//  Авторитетний, досвідчений (про фахівця в якій-небудь галузі). Загальновідомі високі оцінки творчості провідних радянських російських письменників у західноєвропейській та американській критиці (Максим Рильський, IX, 1962, 17); Перед пропагандистами виступають партійні й радянські працівники,.. провідні вчені (Комуніст України, 5, 1968, 50);
//  Якому належить, відводиться головна роль у чому-небудь. Наша республіка вийшла в число провідних нафтогазодобувних районів Радянського Союзу (Комуніст України, 6, 1965, 72); «Вітчизна» — провідний журнал письменницької організації України (Літературна газета, 12.II 1953, 2); Дедалі більшу роль у розвитку сільського господарства, говориться в Програмі партії, відіграють радгоспи — провідні соціалістичні господарства на селі (Хлібороб України, 2, 1969, 3).
Провідний спеціаліст — керівна посада на підприємстві, в науково-дослідному інституті тощо (про інженера, економіста і т. ін.).

3. спец. Який має властивість пропускати через себе мінеральні та органічні речовини, воду і т. ін. (про тканину рослин). Слід взяти до уваги ще й будову кореня [кукурудзи]. Площа його перерізу.. посередині містить видовжені провідні елементи (Микола Холодний, Вибрані праці, 1970, 87); Провідними називаються такі тканини, по яких відбувається пересування в рослині води та мінеральних речовин з кореня до листя та органічних речовин з листка до всіх інших органів (Практикум з анатомії рослин, 1955, 95).

Словник української мови: в 11 томах. — Том 8, . — Стор. 133.

Коментарі (0)

ПРОВІДНИЙ 2, а, е: Провідна неділя, церк. — перша неділя після великодня. Був сонячний ранок провідної неділі. По церквах дзвонили (Михайло Коцюбинський, II, 1955, 8); Провідний тиждень, церк. — перший тиждень після великодня. Всякі злі почування можна відкласти на провідний тиждень (Володимир Самійленко, II, 1958, 331).

Словник української мови: в 11 томах. — Том 8, . — Стор. 134.

Коментарі (0)