в означеннях

Коментарі читачів до статті «ПРИМОЦОВУВАТИ»

Приклад вживанняMarysja.Ck18, 15 квітня 2019 Дякую!

…під’їжджає до криниці. Притуляє велосипед до цямрини, нахиляється над відром, що примоцоване дротом до виблискуючого від ужитку ланцюга. – Драч І.Ф. Криниця для спраглих. Кіно. – Харків, 2017. – С. 17.

Додання коментаря

  • Зверніть увагу, що ви не авторизувалися. Радимо увійти чи зареєстуватися.
  • Будь ласка, додавайте лише констуктивні, змістовні і ввічливі коментарі. Коментарі можуть розкривати значення слова, показувати приклади його вживання тощо.
  • При копіюванні тексту з інших сайтів, вказуйте джерело.
Ім'я*

Заголовок

Повідомлення*

Про сайт · Покажчик · Навмання · API · © 2018, Webmezha