в означеннях

Коментарі читачів до статті «ПРИРОДОДОГОДЖАЮЧЕ ЗЕМЛЕРОБСТВО»

Природодогоджаюче землеробствоСергій, 27 листопада 2017 Дякую!

Природодогоджаюче (природосообразное) вміння регулювати природні процеси на користь Землі (світу). Створювати симбіоз між різними формами життя на планеті (рослина-тварина-мікроорганізми-людина)

Додання коментаря

  • Зверніть увагу, що ви не авторизувалися. Радимо увійти чи зареєстуватися.
  • Будь ласка, додавайте лише констуктивні, змістовні і ввічливі коментарі. Коментарі можуть розкривати значення слова, показувати приклади його вживання тощо.
  • При копіюванні тексту з інших сайтів, вказуйте джерело.
Ім'я*

Заголовок

Повідомлення*

Про сайт · Покажчик · Навмання · API · © 2018, Webmezha