в означеннях

Коментарі читачів до статті «ПУШКА»

Пушка - гончарний посудAgni, 9 листопада 2015 Дякую!

На Волині виготовляли баклаги у формі сплющеної сфери, до якої кріпились невелике горло і вушка по бокам, і такі вироби називали "пушкою".

Додання коментаря

  • Зверніть увагу, що ви не авторизувалися. Радимо увійти чи зареєстуватися.
  • Будь ласка, додавайте лише констуктивні, змістовні і ввічливі коментарі. Коментарі можуть розкривати значення слова, показувати приклади його вживання тощо.
  • При копіюванні тексту з інших сайтів, вказуйте джерело.
Ім'я*

Заголовок

Повідомлення*

Про сайт · Покажчик · Навмання · API · © 2018, Webmezha