в означеннях

Коментарі читачів до статті «ПУЗО»

ПузедлоRALKA, 25 жовтня 2017 Дякую!

Пузо також іменують пузедлом. Пузувати, або бузувати означає чогось багато набивати, брати. "Набузував подушку пір’ям так, що аж репне ось-ось", "Напузувався-наборщувався вдосталь, загартував душу, теперечки ще б лягти на бочок та дрімоту нагнати"

Додання коментаря

  • Зверніть увагу, що ви не авторизувалися. Радимо увійти чи зареєстуватися.
  • Будь ласка, додавайте лише констуктивні, змістовні і ввічливі коментарі. Коментарі можуть розкривати значення слова, показувати приклади його вживання тощо.
  • При копіюванні тексту з інших сайтів, вказуйте джерело.
Ім'я*

Заголовок

Повідомлення*

Про сайт · Покажчик · Навмання · API · © 2018, Webmezha