в означеннях

Коментарі читачів до статті «РЕЦИПІЄНТ»

Не єдине значення словаВалерія, 14 лютого 2020 Дякую! (1)

Слово "реципієнт" використовують не лише в медицині, а також у лінгвістиці та літературознавстві. У цих сферах слово має значення: людина, що сприймає певну вербальну чи невербальну інформацію та інтерпретує її.

Додання коментаря

  • Зверніть увагу, що ви не авторизувалися. Радимо увійти чи зареєстуватися.
  • Будь ласка, додавайте лише констуктивні, змістовні і ввічливі коментарі. Коментарі можуть розкривати значення слова, показувати приклади його вживання тощо.
  • При копіюванні тексту з інших сайтів, вказуйте джерело.
Ім'я*

Заголовок

Повідомлення*

Про сайт · Покажчик · Навмання · API · © 2018, Webmezha