в означеннях

Коментарі читачів до статті «РЕП»

Приклад вживанняMarysja.Ck18, 13 жовтня 2019 Дякую! (1)

Реп (амер. rep – буквально: «стук», «стукати») – одна з головних тем цієї книги; не зовсім і не тільки «музика» в класичному розумінні, а речитативний, здебільшого сольно-вокальний стиль синкретичного мистецтва, що органічно єднає музику, поезію й танцювальні рухи; також – речитатив у цьому стилі. – Прим. перекл. - Вітт Стівен. Як музика стала вільною, цифрова революція та перемога піратства / пер. з англ. Юрій Семенов. – 2-ге вид. – К., 2018. – С. 49.

Додання коментаря

  • Зверніть увагу, що ви не авторизувалися. Радимо увійти чи зареєстуватися.
  • Будь ласка, додавайте лише констуктивні, змістовні і ввічливі коментарі. Коментарі можуть розкривати значення слова, показувати приклади його вживання тощо.
  • При копіюванні тексту з інших сайтів, вказуйте джерело.
Ім'я*

Заголовок

Повідомлення*

Про сайт · Покажчик · Навмання · API · © 2018, Webmezha