в означеннях

Коментарі читачів до статті «РІГ»

Приклад вживанняMarysja.Ck18, 8 червня 2019 Дякую!

Сховати роги.
Підстароста, коли батько повернувся такий підбадьорений королівською обіцянкою, трохи сховав роги, а тепер знову почав наступати на батька щоразу щільніше, маючи за спільника одного мадяра, гайдука і великого колись фаворита воєводи Мнішека. - Лозинський В. Око Пророка /пер. з пол. Тараса Франка. – Львів, 2008. – С. 11.

Додання коментаря

  • Зверніть увагу, що ви не авторизувалися. Радимо увійти чи зареєстуватися.
  • Будь ласка, додавайте лише констуктивні, змістовні і ввічливі коментарі. Коментарі можуть розкривати значення слова, показувати приклади його вживання тощо.
  • При копіюванні тексту з інших сайтів, вказуйте джерело.
Ім'я*

Заголовок

Повідомлення*

Про сайт · Покажчик · Навмання · API · © 2018, Webmezha