в означеннях

Коментарі читачів до статті «РОЗТЛІВАТИ»

Помилка в заголовковому слові РОЗТЛІВАТИmorhun, 5 листопада 2019 Дякую!

Текст зі статті:
РОЗТЛІВАТИ
Заголовковим словом до статті РОЗТЛІВАТИ 1 має бути РОЗТЛИВАТИ.
Перех. дія: тли́ти - розтли́ти - розтлива́ти - порозтлива́ти (морально розкладати).
Неперех. дія: тліти - розтліти - розтлівати - порозтліва́ти (горіти);
тли́тися - розтли́тися - розтлива́тися - порозтлива́тися (морально розкладатися).

Додання коментаря

  • Зверніть увагу, що ви не авторизувалися. Радимо увійти чи зареєстуватися.
  • Будь ласка, додавайте лише констуктивні, змістовні і ввічливі коментарі. Коментарі можуть розкривати значення слова, показувати приклади його вживання тощо.
  • При копіюванні тексту з інших сайтів, вказуйте джерело.
Ім'я*

Заголовок

Повідомлення*

Про сайт · Покажчик · Навмання · API · © 2018, Webmezha