в означеннях

Коментарі читачів до статті «РОЗУЩІЛЬНЕННЯ»

Антонім до слова "ущільнення"Сергій Володимирович, 22 квітня 2021 Дякую!

Пропонується: розщільнення, розущільнення

Додання коментаря

  • Зверніть увагу, що ви не авторизувалися. Радимо увійти чи зареєстуватися.
  • Будь ласка, додавайте лише констуктивні, змістовні і ввічливі коментарі. Коментарі можуть розкривати значення слова, показувати приклади його вживання тощо.
  • При копіюванні тексту з інших сайтів, вказуйте джерело.
Ім'я*

Заголовок

Повідомлення*

Про сайт · Покажчик · Навмання · API · © 2018, Webmezha