в означеннях

Коментарі читачів до статті «РУСОФОБ»

Приклад вживанняMarysja.Ck18, 22 серпня 2019 Дякую! (1)

Поляки – слов’яни-русофоби та велика історична нація, що протягом багатьох років перевиконувала «квоту» за різноманітними революціонерами, котрі з неї вийшли, - можуть бути природним буфером супроти реакційної російської аристократії. - Джеймс Мейс. Комунізм та дилеми національного визволення: Національний комунізм у радянській Україні, 1918-1933. – Київ, 2018. – С. 33.

Додання коментаря

  • Зверніть увагу, що ви не авторизувалися. Радимо увійти чи зареєстуватися.
  • Будь ласка, додавайте лише констуктивні, змістовні і ввічливі коментарі. Коментарі можуть розкривати значення слова, показувати приклади його вживання тощо.
  • При копіюванні тексту з інших сайтів, вказуйте джерело.
Ім'я*

Заголовок

Повідомлення*

Про сайт · Покажчик · Навмання · API · © 2018, Webmezha