в означеннях

Коментарі читачів до статті «СЕМАНТИЗАЦІЯ»

ЛексикографіяАнастасія, 20 вересня 2017 Дякую!

1)Важливими процедурами лексикографування є філіація і семантизація, ці дві процедури тісно пов’язані між собою. Філіація − членування слова на значення. Семантизація – це визначення виділених значень у процесі філіації.
2)Семантизація реєстрового слова, тобто вказівка на його значення,
відбувається по-різному в різних системах МП. Наприклад, у системі МП, яка
створюється в Мовно-інформаційному фонді Інституту мовознавства УАН,
укладається багатомовний словник, оскільки планується, що створювана
система здійснюватиме переклад з української мови на кілька мов — англійську,
німецьку, французьку, турецьку, російську. Семантизація слова здійснюється
через його тлумачення [7, 8], вихідною мовою є українська. З тлумачного
словника виписується слово з його тлумаченням. Якщо слово має кілька
тлумачень, воно виписується стільки разів, скільки тлумачень у нього є. За
тлумаченням слову приписується номер семантичної групи. Почім за
синонімічним словником виписуються синоніми до реестрового слова, яким
можна приписати те саме тлумачення. Розташовуються вони за спадом
семантичної близькості й усі разом утворюють семантичну групу, якій
присвоюється певний номер.
Перебийніс В. І., Сорокін В. М. Традиційна та комп'ютерна лексикографія. Навч. посібник. − К.: Вид. центр КНЛУ, 2009.-С.194.

Додання коментаря

  • Зверніть увагу, що ви не авторизувалися. Радимо увійти чи зареєстуватися.
  • Будь ласка, додавайте лише констуктивні, змістовні і ввічливі коментарі. Коментарі можуть розкривати значення слова, показувати приклади його вживання тощо.
  • При копіюванні тексту з інших сайтів, вказуйте джерело.
Ім'я*

Заголовок

Повідомлення*

Про сайт · Покажчик · Навмання · API · © 2018, Webmezha