в означеннях

Коментарі читачів до статті «СЕСТРИНОК»

Сестринок - син сестриvoid, 9 червня 2018 Дякую! (1)

Це наш сестринок, а це панна Оленка, вуйкова учениця (Ірина Вільде, Сестри Річинські, Кн. 1, 1964)

Додання коментаря

  • Зверніть увагу, що ви не авторизувалися. Радимо увійти чи зареєстуватися.
  • Будь ласка, додавайте лише констуктивні, змістовні і ввічливі коментарі. Коментарі можуть розкривати значення слова, показувати приклади його вживання тощо.
  • При копіюванні тексту з інших сайтів, вказуйте джерело.
Ім'я*

Заголовок

Повідомлення*

Про сайт · Покажчик · Навмання · API · © 2018, Webmezha