в означеннях
Тлумачення, значення слова «склад»:

СКЛАД 1, у, чол.

1. Відповідно обладнане місце, будівля або приміщення для зберігання чого-небудь (продуктів, матеріалів і т. ін.). Схопив Іван.. мішок із житом і затаскав його до свого складу (Лесь Мартович, Тв., 1954, 359); Мазуренко сказав [Тані] іти на склад, вона пішла і одержала теплого нового ватника й.. теплі чобітки (Вадим Собко, Матв. затока, 1962, 246);
//  чого, з чого. Велика кількість яких-небудь предметів, продуктів. матеріалів і т. ін., зібраних і складених в одному місці; запаси чого-небудь. Під навісом Антон утворив цілий склад з возів, плугів та борін (Степан Чорнобривець, Потік.., 1956, 295); Жив він коло костьолу.., де Синєвідські бойки мали склади своїх товарів (Петро Колесник, Терен.., 1959, 154).
Здавати на склад що — переставати займатися чим-небудь; забувати, визнавати непотрібним. Тяжко було розставатися із мрією стількох літ, здавати на склад усю свою діяльність (Гнат Хоткевич, Довбуш, 1965, 375).

2. кого, чого, з означ. Сукупність окремих частин, які утворюють що-небудь ціле. Відповідно до змін у галузі економіки нашої країни змінився і класовий склад населення СРСР (Павло Тичина, III, 1957, 57); Діброви відзначаються різноманітністю породного і видового складу (Лісівництво і полезахисне лісорозведення, 1956, 14);
//  Сукупність людей, що утворюють який-небудь колектив, якусь організацію. — Я думаю, що новий склад сільради покаже себе краще, ніж це було за Чорногуза... (Іван Микитенко, II, 1957, 362); Виростав і міцнішав наш театр і художнім складом, і самим репертуаром (Юрій Смолич, Театр.., 1940, 85); Для підвищення кваліфікації треба систематично вчитися.., причому не тільки керівному складу і спеціалістам колгоспу, але й колгоспному активу, ланковим і рядовим колгоспникам (Колгоспник України, 9, 1959, 7);
//  Сукупність певних елементів, що входять у яку-небудь хімічну сполуку, речовину і т. ін. Давно відомо, що хімічний склад рослин змінюється залежно від природно-кліматичних та географічних умов (Хлібороб України, 2, 1966, 34); Людська кров не однакова. Її склад буває різний (Юрій Смолич, Прекрасні катастрофи, 1956, 202).
 Входити до складу (у склад) — бути складовою частиною чого-небудь. До таких народностей, які без жалю душила Австро-Угорщина, належали й слов'янські народи, що входили до складу імперії (Вітчизна, 5, 1956, 139); П'ятнадцять рівноправних соціалістичних республік входять до складу Радянського Союзу (Іван Цюпа, Україна.., 1960, 82); Орати (оратися) в склад — орати зсередини ділянки, так що скиби землі лягають усередину. Він у шістнадцять літ, хоч і жив у селі, не знав, як це ореться в склад,.. не вмів викласти снопи на возі (Юрій Мушкетик, Чорний хліб, 1960, 71); Особовий склад див. особовий; Персональний склад див. персональний; У (в) [своєму] повному складі; Усім складом — цілком, весь, повністю. В степу біля тракторного вагончика виробнича нарада. Бригадири польових бригад, колгоспники, у повному складі ланка Оксани (Андрій Головко, I, 1957, 430); До Каховки загін підходив уже в своєму повному складі (Олесь Гончар, Таврія.., 1957, 381); У складі: а) кількістю в... [Перший:] По дорозі проведено осоавіахімівську [тсоавіахімівську] роботу. Команда в складі трьох чоловік здорова (Іван Микитенко, I, 1957, 482); б) як складова частина. Він у складі експедиції Жилінського пройшов тисячі верст по степах Новоросії у пошуках води (Олесь Гончар, Таврія, 1952, 247).
Закон сталості складу, хім. — один із основних законів хімії, який полягає в тому, що кожна хімічна сполука складається з тих самих елементів незалежно від способу її одержання. Закон сталості складу був результатом багаторазових аналізів різних хімічних сполук (Загальна хімія, 1955, 33); Склад злочину, юр. — сукупність встановлених кримінальним законом ознак, що визначають певну дію, вчинок і т. ін. як злочин; Словниковий склад, лінгв. — сукупність слів якоїсь мови. Основним завданням курсу сучасної української мови є вивчення її граматичної будови.., фонетичної системи і словникового складу (Курс сучасної української літературної мови, 1, 1951, 3).

Словник української мови: в 11 томах. — Том 9, . — Стор. 272.

Коментарі (0)

СКЛАД 2, у, чол.

1. Будова тіла людини, тварини. Зовнішність у нього імпозантна, людина середнього віку, міцного складу, кулаком вола вб'є (Юрій Яновський, I, 1954, 60); Коні кабардинської породи характеризуються масивним, приземистим складом (Конярство, 1957, 63);
//  чого. Будова якої-небудь частини тіла людини, тварини. Типово український склад обличчя, рівне високе чоло, а найбільше — то довгі сиві вуса.. завжди вводили в обман м'якого серцем любителя української старовини, і не раз аматори козацької минувшини підходили до діда Андрія, сподіваючися збагатити свої знання історії яким цікавим оповіданням (Гнат Хоткевич, I, 1966, 80).

2. чого, з означ. Характерні особливості (розуму, вдачі, думок і т. ін.) людини. Батько за вічними клопотами, біганиною.. мало міг мати впливу на склад його думок (Іван Франко, III, 1950, 72); Багатьох сучасників А. П. Чехова вражав гострий, аналітичний склад його розуму, тверезість його суджень (Наука і життя, 1, 1960, 54); Саме образ матері у творах Левади є найбільш національним образом — за рисами характеру, за душевний складом, за способом діяння, за лексикою (Радянське літературознавство, 8, 1965, 57); Улас мав нагоду пересвідчитися, що Остап тверезого складу людина (Костянтин Гордієнко, II, 1959, 295).

3. Спосіб викладу думок, манера письма. Поезія — це склад думання, це духовний світ людини, а не голе римування (Андрій Малишко, Думки.., 1959, 15);
//  Спосіб побудови пісні, музичного твору, вірша. Повторення.. вживаються складачами народних пісень як навмисний музикальний і віршовий засіб, як улюблена форма пісенного складу (Колесса, Музикознавчі праці, 1970, 28); Народно-поліфонічний склад — один з найулюбленіших музичних складів А. Штогаренка (Народна творчість та етнографія, 1, 1964, 33).

4. грам. Відрізок звукового потоку мови, що складається з одного або кількох звуків і визначається зміною наростання і спаду звучності. Слухати було важко, бо доповідачка, не дочуваючи сама, кричала високим голосом, ковтаючи цілі склади (Ірина Вільде, Сестри.., 1958, 393); — Пролетарі всіх країн, єднайтеся! — прочитав по складах батько і запитливо глянув на дочку (Микола Олійник, Чуєш.., 1959, 38).
 Склади читати (складати) — оволодівати технікою читання; вчитися читати. Хлопці вже починали читати склади на подвижних табличках, які розкладав і складав професор (Іван Франко, II, 1950, 58); — Ідеш повз школу — аж гуде, аж реве, — так усі тії склади складають (Борис Грінченко, Без хліба, 1958, 20); Знову прядки гуркотять.. А за столом Маринка Санькові літери показує — склади складають (Андрій Головко, I, 1957, 177).
 Відкритий склад — склад, що закінчується на складотворний звук; Закритий склад див. закритий.
 Без ладу й складу див. лад; Ні ладу ні складу див. лад.

Словник української мови: в 11 томах. — Том 9, . — Стор. 272.

Коментарі (0)