в означеннях

Коментарі читачів до статті «СЛОБОЖАНЬ»

СлобожаньBIKTOP, 17 вересня 2017 Дякую!

Слово Слобожань - неологізм, запропонований у творчій дискусії поета Олекси Марченка і громадсьогодні діяча Віталія Шляхова для означення Харківщини в межах великої Слобожанщини.

Додання коментаря

  • Зверніть увагу, що ви не авторизувалися. Радимо увійти чи зареєстуватися.
  • Будь ласка, додавайте лише констуктивні, змістовні і ввічливі коментарі. Коментарі можуть розкривати значення слова, показувати приклади його вживання тощо.
  • При копіюванні тексту з інших сайтів, вказуйте джерело.
Ім'я*

Заголовок

Повідомлення*

Про сайт · Покажчик · Навмання · API · © 2018, Webmezha