в означеннях

Коментарі читачів до статті «СЛИЗЬКАТИ»

Приклад вживанняMarysja.Ck18, 16 червня 2020 Дякую! (1)

Діти бігали в запущену саду, радісно чавлячи ногами зогнилі яблука і грушки, інколи вони слизькали, хапалися за гілки, щоб не впасти, і несамовито реготали. - Винничук Ю.П. Нічний репортер. – Харків, 2019. – С. 166.

Додання коментаря

  • Зверніть увагу, що ви не авторизувалися. Радимо увійти чи зареєстуватися.
  • Будь ласка, додавайте лише констуктивні, змістовні і ввічливі коментарі. Коментарі можуть розкривати значення слова, показувати приклади його вживання тощо.
  • При копіюванні тексту з інших сайтів, вказуйте джерело.
Ім'я*

Заголовок

Повідомлення*

Про сайт · Покажчик · Навмання · API · © 2018, Webmezha