в означеннях
Тлумачення, значення слова «ступінь»:

СТУ́ПІНЬ, пеня, чол.

1. Порівняльна величина, що характеризує розмір, інтенсивність чого-небудь. Учасники Наради переконані, що ефективність політики кожної комуністичної партії залежить від її успіхів у своїй країні та від успіхів інших братніх партій, від ступеня їх співробітництва (Комуніст України, 7, 1969, 35); Словами холодний, теплий, гарячий ми характеризуємо різний ступінь нагрітості, різну температуру тіла (Фізика, II, 1957, 7);
//  Міра вияву чого-небудь. Катря добре знала, що це означає, особливо тоді, коли Павло ще й переходив у розмові з нею на «ви». То вже був крайній ступінь роздратованого збудження (Василь Кучер, Трудна любов, 1960, 308); Одного прекрасного вечора приходить у гості до Скоробагатьків якась далека їх родичка, того ступеня родичання, що називається десятою водою на киселі (Гнат Хоткевич, I, 1966, 123).
Вищий ступінь див. вищий; Звичайний ступінь див. звичайний; Ступені порівняння див. порівняння 1.

2. Посада, ранг, звання, чин. Весь досвід минулої війни показує, що оточення сильного, активного, маневреного і технічно оснащеного противника вимагав високого мистецтва від командирів і воєначальників усіх ступенів (Комуніст України, 2, 1969, 65);
//  У сполуч. з числ. означає той чи інший розряд, категорію чого-небудь. Ордени Вітчизняної війни першого і другого ступеня та два ордени Червоної Зірки прикрашали праву сторону кітеля (Натан Рибак, Час.., 1960, 26); На ювілейній виставці у Москві новий набір меблів «Київ», створений нашими майстрами, відзначено срібною медаллю і дипломом другого ступеня (Вечірній Київ, 7.III 1968, 1); Значок ГПО першого ступеня.
 Надавати (надати) вчений ступінь див. надавати 2; Науковий (учений) ступінь — вища кваліфікація, яка присуджується після захисту дисертації. За виведення незвичайного редису.. присвоєно науковий ступінь кандидата біологічних наук (Хлібороб України, 9, 1964, 47).

3. рідко. Горизонтальний виступ сходів, на який ступають, піднімаючись угору чи спускаючись униз; сходина. Я поглянув перед собою на сходи вниз. Посередині на них сиділа Наталка.., а .. на найнижчім ступеню сиділа Маня (Ольга Кобилянська, III, 1956, 165);
//  Взагалі виступ чого-небудь на похилій поверхні. Потік біг химерно вижолобленим коритом, раз падав зі ступеня на ступінь, раз протискався між чорними голими ребрами [каміння] (Гнат Хоткевич, II, 1966, 49).

4. перен. Етап, стадія розвитку чого-небудь. Соціалізм — перший ступінь комуністичного суспільства, побудова якого є кінцевою метою боротьби робітничого класу і всіх трудящих (До 40-річчя Великої Жовтневої.. революції, 1957, 35); Роль внутрішнього мовлення на різних ступенях розуміння була різною (Радянська психологічна наука.., 1958, 143); Пролетаріат проходить різні ступені розвитку (Маніфест комуністичної партії, 1947, 22);
//  Стан, рівень, на якому перебуває, якого досягає що-небудь. Соціалістичне суспільство піднялося на вищий ступінь ідейної зрілості, ще монолітнішою стала його морально-політична єдність (Матеріали XXIV з'їзду Компартії України, 1971, 49); Особливо.. високого ступеня досконалості Гончар досяг у своїй художній мові, яка за своєю ясністю, виразністю, гнучкістю.. може бути по праву віднесена до найкращих зразків сучасної української літературної мови (Про багатство літератури, 1959, 235); За ступенем благоустрою наше місто [Москва] давно вже випередило багато столиць зарубіжних держав (Радянська Україна, 17.VI 1967, 1).
 Піднімати (підіймати, підняти, підійняти) [ще] на один (вищий, новий і т. ін.) ступінь див. піднімати; Підносити (піднести) [ще] на один (вищий, новий і т. ін.) ступінь див. підносити; Школа другого ступеня — у перші роки Радянської влади — середня школа; Школа першого ступеня — у перші роки Радянської влади — початкова школа.

5. Складова частина ракети, яка після згоряння в ній палива відокремлюється в польоті. У звичайній ракеті кожний відпрацьований ступінь, надавши потрібної швидкості решті ступенів, сам автоматично відпадає від них (Комуніст України, 7, 1965, 68); Для збільшення швидкості та дальності польоту ракети можуть бути багатоступінчасті; кожний ступінь має свій двигун з запасом палива (Радянська Україна, 15.II 1968, 4).

6. муз. Будь-який звук музичного звукоряду, гами, ладу. Лише незначна частина зразків народної музики закінчується нестійкими ступенями, що вказує на їх приналежність до більш ранніх етапів розвитку фольклору, коли звукоряд ще не складав октавної системи (Народна творчість та етнографія, 2, 1957, 117).

7. заст. Градус. У нас два дні холодюка, мороз з вітром. Ступенів, певно, 18 (Михайло Коцюбинський, III, 1956, 166); Спека (щось ступенів більше сорока) (Василь Еллан, II, 1958, 52).

Словник української мови: в 11 томах. — Том 9, . — Стор. 806.

Коментарі (1)

СТУ́ПІ́НЬ, пеня і розм. пня, чол.

1. Рух ногою вперед, убік або назад. Не встиг [парубок] ступить десяти ступнів, як пісня стихла (Панас Мирний, I, 1949, 127); Гризельда попростувала до палацу. Але не встигла вона ступити кільки [кілька] ступенів, в садку на стежці несподівано з'явився князь Єремія (Нечуй-Левицький, VII, 1966, 189);
//  Звуки від такого руху. Його рипучі ступні чулися ще у сінях (Панас Мирний, III, 1954, 230); Блимає каганець на столі, а я сам ходжу-нуджу з кутка в куток, тільки луна стогне від моїх ступенів по хаті (Степан Васильченко, I, 1959, 85).
Перший ступінь — те саме, що Перший крок (див. крок). [Химка:] Довго я не подавалася, — як таки кинути матір та поїхати з паничем? Що люди скажуть..? [Палажка:] Звісно, звісно... Перший ступінь завжди страшний! (Панас Мирний, V, 1955, 221); Ступінь за ступенем (за ступнем) — те саме, що Крок за кроком (див. крок). Коні брели-посувалися ступінь за ступенем (Агатангел Кримський, Вибр., 1965, 392); П'ядь за п'яддю, ступінь за ступенем переходять татарські землі до рук невірним (Михайло Коцюбинський, I, 1955, 292); Половчисі здалося, що шаланда поближчала. Її море приб'є до берега, тоді треба виволокти і врятувати, і артіль подякує — без шаланди риби не наловиш. Посуда наближалася до берега неухильно, невідступно, ступінь за ступнем, хвилина за хвилиною (Юрій Яновський, II, 1958, 192).

2. заст. Назва одиниці виміру невеликих відстаней на поверхні землі, що дорівнює відстані між стопами ніг (приблизно 70—75 см) під час ходіння. Сад був за кілька ступнів звідси (Борис Грінченко, II, 1963, 35); Та й тільки ж то, що огородина своя, а більше землі — ні ступня (Панас Мирний, I, 1949, 133); — Та й що ж було пахати, коли своєї землі ні борозни, ні ступня! (Грицько Григоренко, Вибр., 1959, 30); Киянине! Ти живеш у Києві — прекрасному і чарівному місті. Пам'ятай, що кожний ступінь землі тут политий кров'ю твоїх батьків (Юрій Смолич, Реве та стогне.., 1960, 826); Корнет одміряв п'ятнадцять ступенів і вистрілив, але не попав в копійку (Збірник про Кропивницького, 1955, 23).

Словник української мови: в 11 томах. — Том 9, . — Стор. 807.

Коментарі (1)