в означеннях

Коментарі читачів до статті «СУРОДЖЕНЕЦЬ»

СУРОДЖЕНЕЦЬАндрій, 17 вересня 2019 Дякую!

„Чим ближче вони за віком, тим сильніше позначаються стосунки суродженців на їх розвитку. Десь у віці трьох-чотирьох років молодший суродженець вже виявляється здібним до ігрової співпраці і вносить свій вклад до спільної гри із старшим. У цей період можуть виникати і кооперативна поведінка, і конфліктність в грі, відображаючи амбівалентність відносин суродженців. Різниця у віці суродженців робить істотний вплив на ті ролі, які кожен з них переймає на себе в грі, причому старші діти, як правило, привласнюють собі право керувати грою і контролювати її хід. <...>
Наявність такої кількості аспектів впливу на взаємовідносини суродженців у сім’ї (братів та сестер, братів та братів, сестер та сестер) породжують значну кількість філософських проблем у сфері особливостей таких відносин між суродженцями.“
Плахіна Т. С. — Осмислення дитиною різновіковості у родині як предмет філософського-антропологічного аналізу // НПУ ім. Михайла Драгоманова, 2017 — ISBN 978-966-931-114-6 — 252 с. — С. 183-186

Неологізмmarko, 17 вересня 2019 Дякую!

Поки що це слово більше ніде (крім Вікіпедії) не вживається. У корпусах української мови відсутнє.

У Вікіпедії з'явилося у листопаді 2014 року завдяки користувачеві Sir-nik. Можливо, це його власний винахід.

Ілля Бєй, 31 липня 2020 Дякую! (1)

Це слово виглядає як калька зі словацької, де surodenec є цілком літературним і вживається у тому самому сенсі.

Додання коментаря

  • Зверніть увагу, що ви не авторизувалися. Радимо увійти чи зареєстуватися.
  • Будь ласка, додавайте лише констуктивні, змістовні і ввічливі коментарі. Коментарі можуть розкривати значення слова, показувати приклади його вживання тощо.
  • При копіюванні тексту з інших сайтів, вказуйте джерело.
Ім'я*

Заголовок

Повідомлення*

Про сайт · Покажчик · Навмання · API · © 2018, Webmezha