в означеннях

Коментарі читачів до статті «СВЯТЕННИЦЬКИЙ»

Приклад вживанняMarysja.Ck18, 7 серпня 2018 Дякую!

Обличчя в директора стало строго святенницьке, він пильно вдививсь у зображення святого, і вуста його заворушилися й посиніли. – Шевчук, Валерій. Три листки за вікном. – К., 2011. - С. 571.

Додання коментаря

  • Зверніть увагу, що ви не авторизувалися. Радимо увійти чи зареєстуватися.
  • Будь ласка, додавайте лише констуктивні, змістовні і ввічливі коментарі. Коментарі можуть розкривати значення слова, показувати приклади його вживання тощо.
  • При копіюванні тексту з інших сайтів, вказуйте джерело.
Ім'я*

Заголовок

Повідомлення*

Про сайт · Покажчик · Навмання · API · © 2018, Webmezha