в означеннях

Коментарі читачів до статті «СВИНАРНИК»

Приклад вживанняMarysja.Ck18, 29 грудня 2018 Дякую!

На них [пасовищах] паслися стада овець, коні, виднілись огороджені квадрати свинарників, витягнуті обриси дерев’яних стаєнь, а ще трохи далі – металевий ангар, що вирізнявся серед решти фермерських будівель. – Ренд Айн, Атлант розправив плечі, Частина третя. – К., 2017. – С. 26.

Додання коментаря

  • Зверніть увагу, що ви не авторизувалися. Радимо увійти чи зареєстуватися.
  • Будь ласка, додавайте лише констуктивні, змістовні і ввічливі коментарі. Коментарі можуть розкривати значення слова, показувати приклади його вживання тощо.
  • При копіюванні тексту з інших сайтів, вказуйте джерело.
Ім'я*

Заголовок

Повідомлення*

Про сайт · Покажчик · Навмання · API · © 2018, Webmezha