в означеннях
Тлумачення, значення слова «система»:

СИСТЕ́МА, и, жін.

1. Порядок, зумовлений правильним, планомірним розташуванням та взаємним зв'язком частин чого-небудь. Бажаючи дати кілька коротеньких заміток про деякі питання нашої мови, я не буду додержуватися якоїсь певної системи в виборі тем (Володимир Самійленко, II, 1958, 365); Він [І. Франко] читав усе, що попадало в руки, без плану і без системи: Шекспіра, Шіллера, Клопштока, Гете, Гейне, Гомера, Софокла, біблію (Михайло Коцюбинський, III, 1956, 28); Танковий бій мій генерал провадить на [у] скаженому темпі. Даючи волю й ініціативу групам танків, він залізною рукою тримає все в єдиній системі (Юрій Яновський, I, 1958, 341); Під час запису, ..приведення в систему матеріалу фольклорист [О. В. Маркович] надавав великого значення приміткам, що допомагали скласти уявлення про середовище побутування прислів'їв і приказок (Народна творчість та етнографія, 6, 1968, 30);
//  Продуманий план. Тепер, скінчивши з діловим боком своєї праці, познайомлю Вас, шановний добродію, і з самою системою, або планом роботи (Панас Мирний, V, 1955, 360); Оглядала [Любов Прохорівна місто] без якоїсь системи (Іван Ле, Міжгір'я, 1953, 26);
//  Заведений, прийнятий порядок. Обговорення трудящими проектів законів та інших рішень як загальнодержавного, так і місцевого значення повинно стати системою (Програма КПРС, 1961, 91); — Потім ще одне, товариші, — продовжував Зозуля. — Мені здається, що у вас неправильна система оплати (Василь Кучер, Трудна любов, 1960, 482); Кращі вчителі організують заняття так, щоб кожен учень працював повну годину. Там, де дозріли для цього умови, переводимо школи на кабінетну систему навчання (Радянська Україна, 12.II 1972, 1); Система заробітної плати може бути відрядною (Підручник шофера.., 1960, 318).
 Карткова система див. картковий; Паспортна система див. паспортний.
Акордна система оплати [праці] див. акордний 2.

2. бот., зоол. Класифікація. До досліджень, які відкрили дуалістичну природу лишайникового організму, систематикам було дуже важко знайти місце лишайників в системі рослинного світу (Український ботанічний журнал, XIII, 1, 1956, 15).

3. Форма організації, будова чого-небудь (державних, політичних, господарських одиниць, установ і т. ін.). Особливо важливе місце в усій судовій системі нашої країни займає народний суд (Радянський суд, 1951, 60); Яскравим виявом соціалістичного демократизму є наша виборча система (Київська правда, 27.X 1950, 3);
//  Форма суспільного устрою; формація. При рабовласницькій системі в раба не могло бути ніякої зацікавленості в праці (Історія СРСР, I, 1956, 23); Жовтнева революція вирвала Росію — одну з найбільших країн світу — з системи імперіалізму (Комуніст України, 4, 1968, 6).
Мажоритарна виборча система див. мажоритарний; Світова система соціалізму див. соціалізм; Світова соціалістична система див. соціалістичний.

4. Сукупність яких-небудь елементів, одиниць, частин, об'єднуваних за спільною ознакою, призначенням. Основним завданням курсу сучасної української мови є вивчення її граматичної будови (морфології, словотвору, синтаксису), фонетичної системи і словникового складу (Курс сучасної української літературної мови, I, 1951, 3);
//  у сполуч. із сл. річка, ріка та власними назвами річок. Річка з її притоками. Система Дніпра.
Метрична система мір див. метричний; Періодична система елементів див. періодичний; Річкова (водна) система — сукупність природних і штучних водойм. Потоки талої води утворювали річкові системи (Історія СРСР, I, 1956, 4); Величезна річкова система інтенсивно розмивала гори, а продукти їх руйнування відкладала в Каракумах (Наука і життя, 11, 1967, 48).

5. Сукупність принципів, які є основою певного вчення. Воздвиженський взяв білет, йому вийшов Гегель. Він почав розказувати його систему.. і почав збиватись (Нечуй-Левицький, I, 1956, 365); К. Д. Ушинський — ..творець оригінальної, основаної на принципі народності і демократизму педагогічної системи (Видатні вітчизняні географи.., 1954, 83); Величезну допомогу актору, який шукає справжньої майстерності, надає система Станіславського. Саме вона спрямована на боротьбу з ремісництвом, ..утверджуючи єдино життєві в наших умовах шляхи творчого перевтілення (Амвросій Бучма, З глибин душі, 1959, 33);
//  Сукупність способів, методів, прийомів здійснення чого-небудь. Система контролю — дійовий засіб удосконалення керівництва комуністичним будівництвом на основі справді демократичних принципів, надійна зброя боротьби з бюрократизмом і тяганиною, школа комуністичного виховання мас (Резолюція XXII з'їзду КПРС.., 1961, 24); Втілення в життя нової системи планування й економічного стимулювання — одне з найважливіших завдань, поставлених партією на найближчі роки (Комуніст України, 12, 1966, 35); Розробляючи систему удобрення, в першу чергу необхідно вирішити питання про те, чи потребує даний ґрунт зміни (Добрива та їх використання, 1956, 148); Система управління.

6. Будова, структура, що становить єдність закономірно розташованих та функціонуючих частин. — Щоб бути психологом, треба знати анатомію й фізіологію нервової системи (Олесь Донченко, II, 1956, 202); З корінця зародка [капусти] розвивається головний корінь, який своїм розгалуженням утворює досить розвинену кореневу систему (Овочівництво, 1956, 194);
//  Технічний комплекс, що складається із взаємозв'язаних споруд, механізмів, машин і т. ін. Енергетичні системи. Це слово народилося ще в 20-х роках, коли вперше об'єдналося кілька електростанцій Ленінградської області (Знання та праця, 10, 1972, 8); Система мащення [двигуна] забезпечує надходження мастилаф на тертьові поверхні деталей. В неї входять картер, насос, маслопроводи, фільтр, контрольні пристрої тощо (Зернові комбайни, 1957, 152); Розсадні теплиці для зимового вирощування розсади огірків і помідорів потрібно спеціально обладнувати посиленою системою огрівання та електропідсвічування (Овочівництво, 1956, 142); Система освітлення автомобіля призначена в основному для забезпечення нормальних умов при роботі вночі (Доценко та ін., Автомобіль, 1957, 234);
//  Марка, тип, конструкція яких-небудь машин, їх частин і т. ін. [Мирон:] Вчора приземлився у тебе німець на винищувачі.. Літак нової системи (Олександр Корнійчук, II, 1955, 17); В сірих шинелях, з гвинтівками всіх систем обступили [бійці] ґанок, похмуро смалять махорку (Олесь Гончар, II, 1959, 19); Система парашута;
//  Сукупність предметів, пристроїв і т. ін. однакового призначення. Тільки система супутників здатна безперервно спостерігати атмосферні процеси, що відбуваються в масштабах всієї планети (Радянська Україна, 22.V 1962, 3);
//  Сукупність господарчих одиниць, установ, об'єднаних організаційно. Система освіти, з одного боку, має забезпечити суспільство, в тому числі й народне господарство, висококваліфікованими кадрами. З другого боку, вона має задовольнити потребу населення в здобутті освіти (Наука і життя, 9, 1971, 3); Система охорони здоров'я.
Вегетативна нервова система див. вегетативний; Геліоцентрична система світу див. геліоцентричний; Геоцентрична система світу див. геоцентричний; Друга сигнальна система див. сигнальний; Коридорна система див. коридорний; Лімфатична система див. лімфатичний; Модульна система див. модульний; Периферична нервова система див. периферичний; Перша сигнальна система див. сигнальний; Повідцева система див. повідцевий; Саморегулююча система див. саморегулюючий; Симпатична нервова система див. симпатичний; Соматична нервова система див. соматичний; Сонячна система див. сонячний; Центральна нервова система див. центральний.

7. геол. Сукупність верств гірських порід, що характеризується певними викопними фауною і флорою.
 Дисперсна система див. дисперсний.

Словник української мови: в 11 томах. — Том 9, . — Стор. 203.

Коментарі (0)