в означеннях

Коментарі читачів до статті «ТЕХНОГЕННИЙ»

Наталія, 4 квітня 2014 Дякую! (1)

Означення "техногенний" є нині часто вживаним, особливо у словосполученнях "техногенна катастрофа", "техногенний фон" тощо. Російські словники роз’яснюють його як "зумовлений розвитком техніки, уживанням певних технологій"; техніка є невід’ємним елементом сучасного життя. Тож, можливо, варто додати це слово в СУМ:)

Додання коментаря

  • Зверніть увагу, що ви не авторизувалися. Радимо увійти чи зареєстуватися.
  • Будь ласка, додавайте лише констуктивні, змістовні і ввічливі коментарі. Коментарі можуть розкривати значення слова, показувати приклади його вживання тощо.
  • При копіюванні тексту з інших сайтів, вказуйте джерело.
Ім'я*

Заголовок

Повідомлення*

Про сайт · Покажчик · Навмання · API · © 2018, Webmezha