в означеннях

Коментарі читачів до статті «ТУРИСТИЧНИЙ»

Приклад вживанняMarysja.Ck18, 10 січня 2019 Дякую! (1)

Він [Стадлер] звів очі й побачив, як Ферріс, махаючи в його бік рукою, немов туристичний гід, веде до нього представників преси. – Ренд Айн, Атлант розправив плечі, Частина третя. – К., 2017. – С. 151.

Додання коментаря

  • Зверніть увагу, що ви не авторизувалися. Радимо увійти чи зареєстуватися.
  • Будь ласка, додавайте лише констуктивні, змістовні і ввічливі коментарі. Коментарі можуть розкривати значення слова, показувати приклади його вживання тощо.
  • При копіюванні тексту з інших сайтів, вказуйте джерело.
Ім'я*

Заголовок

Повідомлення*

Про сайт · Покажчик · Навмання · API · © 2018, Webmezha