в означеннях

Коментарі читачів до статті «ТИМЧАСОМ»

Артур, 23 жовтня 2016 Дякую!

Текст зі статті:
ТИМЧАСОМ, спол., перев. у сполуч. з як.
Тим часом пишеться окремо.

Тим часом / тимчасомmarko, 27 березня 2017 Дякую!

За сучасним правописом, «тим часом» пишеться окремо в якості сполуки, що у реченні виконує функції прислівника. Натомість у якості складеного сполучника («тимчасом як») — пишеться разом.

Додання коментаря

  • Зверніть увагу, що ви не авторизувалися. Радимо увійти чи зареєстуватися.
  • Будь ласка, додавайте лише констуктивні, змістовні і ввічливі коментарі. Коментарі можуть розкривати значення слова, показувати приклади його вживання тощо.
  • При копіюванні тексту з інших сайтів, вказуйте джерело.
Ім'я*

Заголовок

Повідомлення*

Про сайт · Покажчик · Навмання · API · © 2018, Webmezha