в означеннях
Тлумачення, значення слова «вартість»:

ВА́РТІСТЬ, тості, жін.

1. Виражена у грошах ціна чого-небудь. На гравюрі невеликої вартості Геркулес, піднявши здорову довбню, замірявся на страшного лева (Нечуй-Левицький, III, 1956, 39); Ці вагони коштували дуже дорого, їх вартість обчислювалась втричі більш від вартості вагонів американського типу (Микола Трублаїні, III, 1956, 423).

2. Позитивна якість, цінність. Якось старші й відомі письменники прислали твори — я сказав би — вартості не дуже високої (Михайло Коцюбинський, III, 1956, 255); Великі поети братніх народів — Пушкін і Шевченко — перші на всю височінь підняли безмежну художньо-ідейну вартість твору [«Слова о полку Ігоревім»] (Максим Рильський, III, 1956, 29).

3. ек. Економічна категорія, властива товарному виробництву, яка становить собою втілену і уречевлену в товарі суспільно необхідну працю. ..вартість товару визначається кількістю праці, затраченої під час виробництва його.. (Карл Маркс, Капітал, т. I, кн. I, 1952, 45).
Вартість додаткова — частина вартості товарів, яка створюється працею найманих робітників у капіталістичному суспільстві і привласнюється капіталістами. Цей приріст, або надлишок над первісною вартістю, я називаю додатковою вартістю.. (Карл Маркс, Капітал, т. I, кн. I, 1952, 153); Адже додаткова вартість втілюється або в засобах виробництва, або в предметах споживання! (Ленін, 4, 1948, 63); Вартість мінова — форма виявлення вартості через прирівнювання одного товару до іншого в процесі обміну. Мінова вартість має насамперед вигляд кількісного співвідношення, вигляд пропорції, в якій споживні вартості одного роду обмінюються на споживні вартості іншого роду, — співвідношення, яке завжди змінюється залежно від часу і місця (Карл Маркс, Капітал, т. I, кн. I, 1952, 42); Закон вартості — об'єктивний економічний закон товарного виробництва, за яким вартість товару визначається суспільно необхідною кількістю абстрактної праці, затраченої на виробництво цього товару. Облік праці при соціалізмі можливий тільки в грошовій формі, на основі закону вартості (Радянська Україна, 13.IX 1946, 2); Було б помилково заперечувати в нашій економіці моральний знос, так само, як і діяння закону вартості (Вісник АН УРСР, 3, 1957, 6); Споживна вартість — властивість товару, речі задовольнити якусь потребу покупця. Корисність речі робить її споживною вартістю (Карл Маркс, Капітал, т. I, кн. I, 1952, 42).

Словник української мови: в 11 томах. — Том 1, . — Стор. 294.

Коментарі (0)