в означеннях

Коментарі читачів до статті «ВОРОЧОК»

Приклад вживанняMarysja.Ck18, 25 червня 2021 Дякую! (1)

Він одягнув на голову нейлонового ворочка, зав’язав шворки, затягнув під шию в курці замка і відчайдушно замахав рукою до автомобіля, що вискочив з-за моста. – Даниленко В.Г. Сон із дзьобом стрижа: Оповідання. –Львів: ЛА «Піраміда», 2007. – 384с. С. 173.

Додання коментаря

  • Зверніть увагу, що ви не авторизувалися. Радимо увійти чи зареєстуватися.
  • Будь ласка, додавайте лише констуктивні, змістовні і ввічливі коментарі. Коментарі можуть розкривати значення слова, показувати приклади його вживання тощо.
  • При копіюванні тексту з інших сайтів, вказуйте джерело.
Ім'я*

Заголовок

Повідомлення*

Про сайт · Покажчик · Навмання · API · © 2018, Webmezha