в означеннях

Коментарі читачів до статті «ВОША»

Приклад вживанняMarysja.Ck18, 25 лютого 2023 Дякую!

Пригадалась чудна думка з Корнелія Ляпіда – що воші, народжені з людського поту, не були створені Богом разом з іншою живністю на шостий день. - Джеймс Джойс. Портрет митця замолоду. – Київ:, 2017. – С. 252.

Додання коментаря

  • Зверніть увагу, що ви не авторизувалися. Радимо увійти чи зареєстуватися.
  • Будь ласка, додавайте лише констуктивні, змістовні і ввічливі коментарі. Коментарі можуть розкривати значення слова, показувати приклади його вживання тощо.
  • При копіюванні тексту з інших сайтів, вказуйте джерело.
Ім'я*

Заголовок

Повідомлення*

Про сайт · Покажчик · Навмання · API · © 2018, Webmezha