в означеннях

Коментарі читачів до статті «ВРАЖАТИ»

1. Вражати, дивуватиMarysja.Ck18, 9 червня 2018 Дякую!

Приклад вживання:
Я мимоволі подивився туди й сам здригнувся: щось уразило мене в тому краєвиді, як, очевидно, й наказного сотника. - Шевчук, Валерій. - Три листки за вікном. – К: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2011. – С. 156.

Додання коментаря

  • Зверніть увагу, що ви не авторизувалися. Радимо увійти чи зареєстуватися.
  • Будь ласка, додавайте лише констуктивні, змістовні і ввічливі коментарі. Коментарі можуть розкривати значення слова, показувати приклади його вживання тощо.
  • При копіюванні тексту з інших сайтів, вказуйте джерело.
Ім'я*

Заголовок

Повідомлення*

Про сайт · Покажчик · Навмання · API · © 2018, Webmezha