в означеннях

Коментарі читачів до статті «ВИЛАДНОВУВАТИСЯ»

Приклад вживанняMarysja.Ck18, 8 липня 2018 Дякую!

Господаря вже чекали, бо для зустрічі виладналися вздовж простеленої килимової доріжки дві шеренги майже дерев’яних лакеїв… - Шевчук, Валерій. - Три листки за вікном. – К: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2011. – С. 354.

Додання коментаря

  • Зверніть увагу, що ви не авторизувалися. Радимо увійти чи зареєстуватися.
  • Будь ласка, додавайте лише констуктивні, змістовні і ввічливі коментарі. Коментарі можуть розкривати значення слова, показувати приклади його вживання тощо.
  • При копіюванні тексту з інших сайтів, вказуйте джерело.
Ім'я*

Заголовок

Повідомлення*

Про сайт · Покажчик · Навмання · API · © 2018, Webmezha