в означеннях

Коментарі читачів до статті «ВИСВІТЛИТИ»

Приклад вживанняMarysja.Ck18, 28 липня 2018 Дякую! (1)

Чогось мені бракує, великого й неодмінного, що могло би висвітлити мені душу. – Шевчук, Валерій. Три листки за вікном. – К., 2011. - С. 602.

Додання коментаря

  • Зверніть увагу, що ви не авторизувалися. Радимо увійти чи зареєстуватися.
  • Будь ласка, додавайте лише констуктивні, змістовні і ввічливі коментарі. Коментарі можуть розкривати значення слова, показувати приклади його вживання тощо.
  • При копіюванні тексту з інших сайтів, вказуйте джерело.
Ім'я*

Заголовок

Повідомлення*

Про сайт · Покажчик · Навмання · API · © 2018, Webmezha